برنامه یکصد و شصتم

اسکناس و مسائل پیرامون آن

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در این سخنرانی که در اواسط دهه ۶۰ ایراد نموده اند، مسائل اقتصادیِ پیرامون پول کاغذی (اسکناس) از جمله مسئله ارزش، مقایسه اسکناس با دیگر وسیله‌های مبادله، پشتوانه واقعی، تورم، معایب چاپ پول، تاثیر نگرش دولت‌ها در سیاست‌های اقتصادی و ... را به نحو اجمالی به بحث می‌گذارند.
اقتصاد
اقتصاد
اسکناس و مسائل پیرامون آن
Loading
/

سخنران (ها)

برنامه‌های دیگر