مسعود ادیب

دپارتمان فلسفه (۱۳۸۰ - تاکنون)مسعود ادیب (متولد ۱۳۴۵، بروجرد) عضو هیئت‌علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی ارشد «فلسفه و کلام اسلامی» را در دانشگاه قم (۱۳۷۶) گذرانده‌اند و نیز از سال ۱۳۶۳ با ورود به حوزه علمیه دروس حوزوی را آغاز نموده و سال‌ها شرکت در دوره‌های فلسفه و دوره خارج فقه و اصول را در کارنامه خود دارند.

ارتباط

‌مقالات


یهودیت، ترجمه ای فارسی از مقاله ای یهودی در کتاب دین ما، نوشتۀ ژاکوب نیوزنر، ۲۰۱۰، نشری دین، قم، ایران.

مقالاتی در زمینه های مختلف (درباب دین، فرهنگ و مسائلِ اجتماعی) در روزنامه ها و مجله های مختلف.

تدریس دروس زیر در دانشگاه های: مفید قم، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، شریف و حوزۀ علمیۀ قم:

تفسیرِ قرآن، تفسیر نهج البلاغه و حدیث، قواعد و ادبیات عرب، منطق، کلام اسلامی، تاریخ کلام اسلامی، فلسفۀ اسلامی، تاریخ فلسفۀ اسلامی، تاریخ ادیان ابراهیمی، فلسفۀ دین، اخلاق و ...
دبیر کمیتۀ علمی ششمین کنفرانسِ بین المللی در باب حقوق بشر «اخلاق و حقوق بشر»، دانشگاه مفید.

دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی در باب حقوق بشر «حقوق بشر و دین»، دانشگاه مفید، ۱۶ تا ۱۷ می ۲۰۰۷؛

عضو هیأت داوران، کنفرانسِ بین المللی در باب هویت، تفاوت و حقوق بشر، ۱۴-۱۵ می ۲۰۰۵؛

مدیر گروه معارف قرآنی، دانشگاه مفید، ۲۰۰۴- ۲۰۰۵؛

عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، ۲۰۰۳- تا کنون؛

عضو هیأت داوران و عضو شورای علمی، کنفرانس بین المللی در باب مبانی نظری حقوق بشر، دانشگاه مفید، قم- ایران، ۱۷ تا ۱۸ می ۲۰۰۱؛

عضو هیأت داوران، مجلۀ نامۀ مفید، انتشارات دانشگاه مفید؛

عضو کمیتۀ ملی اخلاق زیستی ایران؛

معاون مرکز تحصیلی تحقیقی مطالعۀ دین، قم، ۱۹۹۸-۹؛

مدیر مطالعات تکمیلی دانشگاه قم، ۱۹۹۶-۷؛

عضو شورای فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی از ۲۰۰۲؛

مجموعه سخنرانی هایی درباب تاریخ اندیشه های اسلامی در رادیو ایران، ۲۰۰۶؛

عضو هیأت ویراستاری مجلۀ قرآنی بشارت، ۱۹۹۸؛

بین المللی


گروه متخصصان بین المللی در گرامی داشت «حقوق بشر اسلامی و روز بزرگداشت بشر»، در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۰۹ موضوعات حقوق بشر و اسلام: اقتصاد، حقوق اجتماعی و فرهنگی، ۵-۶ آگوست ۲۰۰۹، بیروت، لبنان. (به عنوان سخنران)

دنیای مدرن و دینی، مرکز اسلو برای صلح و حقوق بشر. مجمع مادرید و بنیاد بین المللی گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها، تهران، ایران، ۲۰۰۸. (به عنوان سخنران)

اسلام، کاربرد شریعت و حقوق بشر، BICL، لندن، ۲۰۰۸ (به عنوان شرکت کننده)

دین و مدرنیته، مرکز گفتگو میان ادیان، تهران، ۲۰۰۷ (به عنوان سخنران)

داخلیروز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
سخنرانی هایی در باب موضوعات گوناگون دینی در دانشگاه های مختلف، مراکز دینی، ان جی او ها و تلویزیون ایران؛

مجموعه سخنرانی هایی در باب آزادی اندیشه (قرآن و حقوق بشر)، انجمن اسلامی مهندسان، تهران، ۲۰۰۵؛

سخنرانی های دینی در موضوعات مختلف اسلامی ( صدها مورد در طول بیست سال).