مسعود ادیب

دپارتمان فلسفه (1380 - تاکنون)مسعود ادیب (متولد ۱۳45، بروجرد) عضو هیئت‌علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی ارشد «فلسفه و کلام اسلامی» را در دانشگاه قم (1376) گذرانده‌اند و نیز از سال 1363 با ورود به حوزه علمیه دروس حوزوی را آغاز نموده و سال‌ها شرکت در دوره‌های فلسفه و دوره خارج فقه و اصول را در کارنامه خود دارند.

ارتباط‌مقالات


یهودیت، ترجمه ای فارسی از مقاله ای یهودی در کتاب دین ما، نوشتۀ ژاکوب نیوزنر، 2010، نشری دین، قم، ایران

مقالاتی در زمینه های مختلف (درباب دین، فرهنگ و مسائلِ اجتماعی) در روزنامه ها و مجله های مختلف.
تدریس در دانشگاه های: مفید قم، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، شریف و حوزۀ علمیۀ قم:

تفسیرِ قرآن، تفسیر نهج البلاغه و حدیث، قواعد و ادبیات عرب، منطق، کلام اسلامی، تاریخ کلام اسلامی، فلسفۀ اسلامی، تاریخ فلسفۀ اسلامی، تاریخ ادیان ابراهیمی، فلسفۀ دین، اخلاق
دبیر کمیتۀ علمی ششمین کنفرانسِ بین المللی در باب حقوق بشر «اخلاق و حقوق بشر»، که در دانشگاه مفید، 11 تا 13 می .2011؛
- دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی در باب حقوق بشر «حقوق بشر و دین»، دانشگاه مفید، 16 تا 17 می 2007؛
- عضو هیأت داوران، کنفرانسِ بین المللی در باب هویت، تفاوت و حقوق بشر، 14-15 می 2005؛
- مدیر گروه معارف قرآنی، دانشگاه مفید، 2004- 2005؛
عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، 2003- تا کنون؛
عضو هیأت داوران و عضو شورای علمی، کنفرانس بین المللی در باب مبانی نظری حقوق بشر، دانشگاه مفید، قم- ایران، 17 تا 18 می 2001؛
- عضو هیأت داوران، مجلۀ نامۀ مفید، انتشارات دانشگاه مفید؛
- عضو کمیتۀ ملی اخلاق زیستی ایران؛
- معاون مرکز تحصیلی تحقیقی مطالعۀ دین، قم، 1998-9؛
- مدیر مطالعات تکمیلی دانشگاه قم، 1996-7؛
- عضو شورای فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی از 2002؛
- مجموعه سخنرانی هایی درباب تاریخ اندیشه های اسلامی در رادیو ایران، 2006؛
- عضو هیأت ویراستاری مجلۀ قرآنی بشارت، 1998؛

بین المللی


گروه متخصصان بین المللی در گرامی داشت «حقوق بشر اسلامی و روز بزرگداشت بشر»، در تاریخ 5 آگوست 2009 موضوعات حقوق بشر و اسلام: اقتصاد، حقوق اجتماعی و فرهنگی، 5-6 آگوست 2009، بیروت، لبنان. (به عنوان سخنران)

دنیای مدرن و دینی، مرکز اسلو برای صلح و حقوق بشر. مجمع مادرید و بنیاد بین المللی گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها، تهران، ایران، 2008. (به عنوان سخنران)

اسلام، کاربرد شریعت و حقوق بشر، BICL، لندن، 2008 (به عنوان شرکت کننده)

دین و مدرنیته، مرکز گفتگو میان ادیان، تهران، 2007 (به عنوان سخنران)

داخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها


- سخنرانی هایی در باب موضوعات گوناگون دینی در دانشگاه های مختلف، مراکز دینی، ان جی او ها و تلویزیون ایران

مجموعه سخنرانی هایی در باب آزادی اندیشه (قرآن و حقوق بشر)، انجمن اسلامی مهندسان، تهران، 2005

سخنرانی های دینی در موضوعات مختلف اسلامی ( صدها مورد در طول بیست سال).