نظریۀ این همانی

دکتر محمود مروارید در این سخنرانی که در کارگاه فلسفه ذهن دانشگاه مفید در سال ۱۳۹۸ ارائه داده اند، ضمن بیان چیستی نظریۀ این همانی و مفاهیم مرتبط با آن، ایرادات مخالفان این نظریه را بیان و شرح می‌دهند. در اثنای بحث سوالاتی از سوی حضار مطرح می‌گردد که سخنران پاسخ می‌دهند.

بشنوید

نظریه محاسباتی ذهن

دکتر همازاده در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۸ ایراد نموده اند، ضمن تعریف چیستی نظریه محاسباتی ذهن، به تبیین دستاوردها و چالش‌های آن می‌پردازند. دکتر همازاده در ادامه با بیان تفاوتهای فهم انسان و کامپیوتر از اطلاعات، نظریات مختلف در این حوزه را به بحث می‌گذارند و آزمون تورینگ یا روش سنجش میزان هوشمندی ماشین را تشریح می‌نمایند. همچنین ایشان در بخش پایانی ارائه خود، مفهوم فلسفی «حیث التفاتی» در فلسفه ذهن را بحث می‌نمایند.

بشنوید

نظریات کارکردگرایی (Functionalism)

دکتر صائمی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۸ و در کارگاه فلسفه ذهن ایراد نموده اند، ضمن بیان چیستی Functionalism تاریخچه‌ای در باب شناخت ذهنی، انواع و کارکردهای مختلف آن‌ها را بیان می‌کنند و در ادامه نقدهای وارد بر کارکردگرایی را شرح می‌دهند.

بشنوید

شناخت دینی و دینداری حکیمانه از نگاه آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)

دکتر موسوی اردبیلی در این سخنرانی که در سال ۱۴۰۲ و در ادامه سلسله جلسات «در مکتب قرآن با یاران مدرسه» برگزار شده است، ضمن اشاره به سابقه مطالعات عمیق فلسفی مرجع فقید و مؤسس گرانقدر دانشگاه مفید حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)، به‌ عدم استفاده ایشان از فلسفه برای دفاع از اعتقادات دینی اشاره می‌نمایند و در ادامه، ضمن توضیحاتی پیرامون ملازم نبودن «اثبات» و «یقین» و اشکالات وارد بر تطابق این دو، زبان دین را از نگاه ایشان، زبان اقناع می‌دانند نه اثبات و به تشریح این دیدگاه می‌پردازند.

بشنوید

حقوق بشر از منظر السدیر مک اینتایر

دکتر لگنهاوزن در این سخنرانی با بیان مقدمه‌ای پیرامون آثار السدیر مک‌اینتایر فیسلوف اسکاتلندی معاصر در حوزه فلسفه اخلاق، به تطور آرای ایشان در باب حقوق بشر می‌پردازند و سیر آرای این فیلسوف شهیر را از رد فلسفی و افسانه نامیدن حقوق بشر تا قبول تعبدی آن به بحث گذاشته و در ادامه نقدهایی به نظریات ایشان وارد می‌نمایند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

بشنوید

واقع‌گرایی علمی و اصالت وجود

دکتر موسوی کریمی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۸ ایراد نموده اند، ضمن اشاره به دو موضوع مهم رئالیزم و آنتی رئالیزم، انواع رئالیزم را برشمرده و به شرح کلیات رئالیزم عام می‌پردازند. ایشان در ادامه واقع گرایی علمی و مباحث پیرامون وجود و سطوح مختلف آن را به بحث گذاشته و دیدگاه‌های مختلف را در این باب مورد مداقه قرار می‌دهند.

بشنوید

اسلام از منظر هگل

دکتر خیری در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۷ ایراد شده است، ضمن بیان مقدماتی پیرامون ویلهلم فریدریش هگل فیلسوف شهیر آلمانی، مباحثی از جمله شناخت هگل از اسلام و منابع شناخت او، کتاب‌هایی که هگل در آن‌ها از اسلام سخن گفته است، تحلیل هگل از ادیان مختلف و خاصه دین اسلام، نقدهای هگل به اسلام و. . را به بحث می‌گذارند و ضمن تشریح این مباحث، ده اشکال به اسلام‌شناسی هگل وارد می‌سازند.

بشنوید

معرفت شناسی و فلسفه های مضاف

دکتر معلمی در این سخنرانی ضمن بیان چیستی و ربط و نسبت معرفت‌شناسی و فلسفه‌های مضاف، موضوع معرفت‌شناسی را ارزشیابی نسبت معرفت‌های بشری با واقع بیان داشته و با تفکیک فلسفه‌های مضاف نظیر فلسفه تاریخ، فلسفه اصول فقه، فلسفه علم و… از علوم مادر، نظرات اندیشمندان مسلمان نظیر علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله مصباح یزدی را پیرامون بحث حاضر بیان می‌دارند. در پایان برنامه، دکتر معلمی به سوالات حضار پاسخ می‌گویند.

بشنوید

نگاهی به خرد گرایی و خرد گریزی در آرای حکمای اسلامی

این برنامه در سال ۱۳۷۷ برگزار شده است. دکتر دادبه در این سخنرانی ضمن بیان چارچوب کلی ارئه خود، به ایضاح مفاهیم اصلی بحث پرداخته و در ادامه سیر تطور تاریخی خرد گرایی در جامعه اسلامی را مورد واکاوی قرار می‌دهند و با ارائه مستنداتی از منابع روایی و آرای حکمای اسلامی، به نقد و بررسی چیستی و کارکرد عقل و نقل در این زمینه می پردازند.

بشنوید