واژۀ اقتصاد ترجمۀ کلمۀ یونانیِ Economy است و به معنی کسی است که یک خانوار را اداره می کند و در زبان فارسی به معنی میانه روی و خرج به اندازه می باشد. اما دانش اقتصاد (Economics) مطالعۀ چگونگی تخصیص بهینه و مطلوب منابع کمیاب است و به چگونگی تصمیم گیری مردم در این زمینه می پردازد. همه نظامات اقتصادی به دنبال پاسخ به سوال های اساسی زیر هستند:

چه کالاهايی تولید شوند؟
چگونه این کالاها تولید شوند؟
و برای چه کسانی تولید شوند؟

اقتصاد سرمایه داری بر اساس قواعد بازار و نظام قیمتی، به سوال های فوق پاسخ می دهد. اما نظام سوسیالیستی بر اساس برنامه ریزی متمرکز به دنبال پاسخ بدان است. طبیعتاً پاسخ به این سوال ها بر حسب ارزش های هر جامعه و در هر زمان متفاوت خواهد بود، لذا مباحث اقتصادی به دو بخش اثباتی و هنجاری تقسیم می شود که علم اقتصاد اثباتی به تحلیل واقعیت ها و آنچه که هست، پرداخته و در نقطه مقابل دانش اقتصاد هنجاری به بایدها و آنچه که باید محقق شود، می پردازد. به منظور تحلیل دقیق تر موضوعات اقتصادی، دانش اقتصاد به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که در مجموع گرايش های رشته اقتصاد اين دانش به صورت كامل و تخصصی و از طريق ابعاد مختلف آن مورد بررسی و مطالعه قرار می گيرد.
با توجه به گسترۀ مسائل اقتصادی و قلمرو دانش اقتصاد، زمینه اشتغال برای فارغ التحصیلان این رشته بهتر از سایر رشته های علوم انسانی است. چرا که تمامی سازمان ها و تشکیلات اعم از دولتی یا خصوصی با موضوعات اقتصادی مثل سود، ماندگاری در بازار، مالیات و اشتغال مواجه بوده و همچنین تحت تاثیر سیاست های کلان اقتصادی مثل تورّم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ ارز و دیگر مفاهیم اقتصادی قرار دارند و به نوعی همه افراد به عنوان فعالان اقتصادی با هر هویّت اجتماعی به تخصیص منابع و وصول به اهداف اقتصادی مشغولند و دانش آموختگان رشتۀ اقتصاد در هر مقطعی می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان خبرگان و کارشناسان دانش اقتصاد مشاوران افراد و واحدهای اقتصادی باشند.