برنامه یکصد و هفتاد و ششم

مقایسه اصل عدالت و اصل مساوات در حقوق بشر

دکتر سبحانی در این سخنرانی که در سال ۱۳۸۶ و در چهارمین همایش بین المللی حقوق بشر دانشگاه مفید ایراد نموده اند، ضمن واکاوی جایگاه دو اصل عدالت و مساوات (تساوی) در حقوق بشر، این دو را از نظر مفهومی و نیز کارکردی مورد بررسی قرارداده و تفاوت‌های عمده‌شان را بیان می‌نمایند. همچنین ایشان اظهار میدارند که در دین اسلام، اصل، عدالت است و مساوات را باید در چارچوب عدالت فهم نمود. در پایان برنامه نیز سوالات و نقدهایی از سوی حضار مطرح می‌گردد که دکتر سبحانی پاسخ می‌گویند.
حقوق
حقوق
مقایسه اصل عدالت و اصل مساوات در حقوق بشر
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر محمدتقی سبحانی

عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

برنامه‌های دیگر