برنامه یکصد و دوازدهم

روش‌های حل چالش میان فقه و حقوق بشر

دکتر فنایی در این سخنرانی که در سال 1396 ارائه شده است، ضمن بیان مهمترین چالش های میان فقه و حقوق بشر، رهیافت های مدرن از جمله نسخ معکوس، ترجمه فرهنگی و نقد عقلانیت فقهی را به عنوان راهکارهایی برای تقریب فقه و حقوق بشر بحث و بررسی می نمایند.
حقوق
حقوق
روش‌های حل چالش میان فقه و حقوق بشر
Loading
/

سخنران (ها)

فنایی

دکتر ابوالقاسم فنایی

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر