برنامه یکصد و هشتاد و چهارم

معیارهای تشخیص مصلحت کودک

این برنامه در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است. دکتر پیوندی در ابتدای برنامه با اشاره به اسناد حقوقی بین المللی و داخلی، تاکید این اسناد بر رعایت مصلحت کودک را به بحث می‌گذارند و در ادامه با بیان پیشرفت‌هایی که در حوزه حقوق کودک در ایران شده است، این پیشرفت‌ها را نسبت به گذشته قابل توجه عنوان می‌کنند. همچنین ایشان با اشاره به چالش‌های تشخیص مصلحت کودک، آن را موضوعی عینی و قابل تامل می‌دانند و بیان می‌دارند که عرف به تنهایی توان تشخیص این مصلحت را ندارد. دکتر مقدادی نیز با اشاره به تفاوت مصلحت و منفعت، نگاه شریعت به این مسئله را عمیق عنوان می‌کنند و در ادامه توجه به نظر خودِ کودک در بحث مصلحت، توجه به بحث جنسیت، سن و استعداد و. . را از شروط لازم برای عینی‌سازی تشخیص مصلحت قلمداد می‌کنند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
حقوق
حقوق
معیارهای تشخیص مصلحت کودک
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر غلامرضا پیوندی

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مقدادی

دکتر محمد مهدی مقدادی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر