برنامه یکصد و هفتاد و چهارم

مبهم گویی مصلحت اندیشانه قانونگذار کیفری

دکتر سلیمانی در این سخنرانی که در سال ۱۴۰۱ ایراد شده است، با اشاره به جایگاه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات در قانون اساسی و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بررسی تاریخچه این مسئله در نظام قانونی ایران، با تقسیم مبهم گویی قانونگذار کیفری به عامدانه و غیر عامدانه، برخی زمینه‌ها و علل این مسئله را واکاوی می‌نمایند و به تحلیل این نحوه قانونگذاری می‌پردازند.
حقوق
حقوق
مبهم گویی مصلحت اندیشانه قانونگذار کیفری
Loading
/

سخنران (ها)

حسین سلیمانی

دکتر حسین سلیمانی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر