برنامه دویست و هفتم

روابط صلح آمیز میان ملت ها از منظر قرآن

دکتر میرمحمدی در این سخنرانی که در سال ۱۴۰۲ ایراد نموده اند، با استناد به آیات کلام الله مجید مانند آیه ۱۳ سوره حجرات و آیه ۲۰۰ سوره آل عمران، به تاکیدات قرآن مجید برای ایجاد ارتباطات صلح‌آمیز میان ملت‌ها اشاره می‌کنند و در ادامه بحث خود با بیان جایگاه صلح در قرآن، اصل در اسلام را صلح عنوان نموده و برخی مسائل مانند روابط کشورهای مسلمان با دیگر کشورها و… را در پرتو آموزه‌های قرآنی به بحث می‌گذارند.
الهیات
الهیات
روابط صلح آمیز میان ملت ها از منظر قرآن
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر سید مصطفی میرمحمدی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر