برنامه یکصد و شصت و ششم

رابطه قانون و شریعت

این برنامه در سال ۱۴۰۰ برگزار شده است. دکتر میرموسوی در این سخنرانی با اشاره به همپوشانی بحث سه مقوله دین و دموکراسی، دین و دولت و قانون و شریعت، نقطه جدال را استقلال یا عدم استقلال قانون از شریعت و فهم متفاوت از دین بیان می‌کنند. ایشان در ادامه با ورود به مفهوم‌شناسی و بیان سیر تاریخی نظریات پیرامون دو حوزه قانون و شریعت، دیدگاه‌های مختلف را بیان کرده و تحلیل می‌نمایند. بخش پایانی برنامه نیز به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
علوم سیاسی
علوم سیاسی
رابطه قانون و شریعت
Loading
/

سخنران (ها)

1

دکتر سید علی میرموسوی

عضو هیات علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر