برنامه یکصد و هشتاد و دوم

صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع متکثر

دکتر عزیزی در این سخنرانی که در سال ۱۳۸۸ و در پنجمین همایش بین المللی حقوق بشر دانشگاه مفید ایراد نموده اند، به نقد و بررسی سیستم حکمرانی دو کشور عراق و بوسنی و هرزگویین به عنوان دو مدل حکومت مبتنی بر دموکراسی اکثریتی و توافقی می‌پردازند و با بیان تفاوت‌های این دو سیستم، به عوامل موثر بر آن‌ها از جمله تحزب، هویت و… اشاره می‌نمایند. ایشان در نهایت سیستم مبتنی بر دموکراسی توافقی را برای جوامع متکثر، مطلوب قلمداد می‌کنند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
حقوق
حقوق
صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع متکثر
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر ستار عزیزی

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

برنامه‌های دیگر