یکصد و هشتاد و ششم

نقد کتاب: دین در ترازوی اخلاق

این برنامه در سال ۱۳۹۴ برگزار شده است. در این برنامه ابتدا دکتر فنایی (نویسنده کتاب) شمایی کلی از موضوع و محتوای کتاب ارائه می‌دهند و رابطه امر و نهی خدای ادیان ابراهیمی با اخلاق را سوال اصلی کتاب عنوان می‌نمایند. همچنین ایشان پیرامون رابطه اخلاق و دین و وابستگی و استقلال و نیز تقدم و تأخر آنان مسائلی را به بحث می‌گذارند. دکتر رهایی نیز در نقد این کتاب، ارائه بحث در فضای غیر تعبدی، تأکید بر اخلاقگرایی در استنباط فقیهانه و تمرکز بر تقریب اخلاق سکولار و اخلاقی دینی را از جمله مزایای کتاب و مواردی مانندعدم اثبات برخی ادعاها، تردد بین اخلاق فردی و اجتماعی، مشخص نبودن مقصود و ملاک در برخی فرازها و ابهام مفهومی برخی عبارات را از نکات قابل نقد در این کتاب عنوان می‌نمایند.
الهیات
الهیات
نقد کتاب: دین در ترازوی اخلاق
/

سخنران (ها)

فنایی

دکتر ابوالقاسم فنایی

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

رهایی

دکتر سعید رهایی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر