سید علی میرموسوی

دپارتمان علوم سیاسی (۱۳۷۹- تاکنون)دکتر سیدعلی میرموسوی (متولد ۱۳۴۶، اصفهان) دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «علوم سیاسی» (۱۳۷۲) و کارشناسی ارشد «روابط بین‌الملل» (۱۳۷۴) و نیز دكتری «علوم‌ سياسی‌» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۸۱) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۶۲ با ورود به حوزه علمیه، دروس حوزوی را آغاز و به مدت هشت سال در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، پژوهشگر برگزیده کنگره دین‌پژوهان با رتبه نخست در سال ۱۳۸۲ برای پژوهش «اسلام، سنت و دولت مدرن» و پژوهشگر برگزیده کنگره دین‌پژوهان با رتبه نخست در سال ۱۳۸۱ برای پژوهش «مبانی نظری حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب» است.

ارتباط

کتاب‌ها


۱۳۹۵، بنیاد اندیشه سیاسی در اسلام از تکوین تا تدوین، قم: انتشارات دانشگاه مفید.

۱۳۸۹، درس گفتارهایی در فقه سیاسی ، منصور میراحمدی ودیگران، فصل دوم اعتبار و قلمرو فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۱۳۸۴، اسلام سنت و دولت مدرن، تهران، نشر نی.

۱۳۸۱، مبانی نظری حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، مشترک با سید صادق حقیقت، تهران، اندیشه معاصر( این کتاب تا کنون ۱۸ بار تجدید چاپ شده است).


‌مقالات


۱۳۹۷، حل‌ وفصل مسئله اقلیت‌ها در پرتو رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت، مشترک با محمد گنخکی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی( علمی - پژوهشی).

۱۳۹۵، فقر جهانی و عدالت جهان میهنانه، فصلنامه علوم سیاسی (علمی – پژوهشی)، دوره ۱۹، شماره ۷۶، زمستان.

۱۳۹۵، مصلحت نظام و حقوق مردم در حکومت دینی، همایش امام خمینی و حقوق مردم، مهر.

۱۳۹۵، نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه، مشترک با آقای رجایی نژاد، شیعه پژوهی (علمی - پژوهشی) ، شماره ۵ ، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.

۱۳۹۴، خردگرایی و امامت انتخابی در اندیشه سیاسی معتزله، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم سیاسی، سال هجدهم، شماره ۷۰، تابستان.

۱۳۹۲، محافظه کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی، فصلنامه بین المللی حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، شماره ۱۵-۱۶- زمستان.

۱۳۹۲، جایگاه و نقش اشعری در تاسیس کلام سیاسی اهل سنت، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم سیاسی، سال شانزدهم، شماره ۶۲، زمستان.

۱۳۹۲، دین و دولت در مکتب قرار داد اجتماعی، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم سیاسی، سال شانزدهم، شماره ۶۰، تابستان.

۱۳۹۲، بازرگان، نمونه راستین اصلاح طلبی و اعتدال، نسیم بیداری.

۱۳۹۲، عرفی گرایی فقهی، تاملی در مبانی حکومت عرفی از دیدگاه فقهای معاصر شیعه، نسیم بیداری.

۱۳۹۲، پدر طالقانی؛ نماد نواندیشی و رواداری، مهرنامه.

۱۳۹۱، مجتهد نوآیین، مهرنامه شماره ۲۴، مرداد.

۱۳۹۰، درد با درمان؛ استبداد و راه رهایی از آن، مهرنامه، ش ۱۹، بهمن.

۱۳۹۰، وجوه سیاسی چالش های کلامی در عصر اموی، فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره ۲۷، پاییز.

۱۳۹۰، تحدید دولت باشریعت؛ فقه مدرن چگونه دولت سازی می کند، مهرنامه، ش ۱۷، آذر.

۱۳۹۰، از الهیات رهایی بخش تا اقتدار گرایی سیاسی؛ نقش مارتین لوتر در شکل گیری اندیشه مدرن غرب، مهرنامه، ش ۱۶، آبان.

۱۳۹۰، چالش های نظری حکومت قانون، مهرنامه، ش ۱۴، مرداد.

۱۳۹۰، اسلام سیاسی و روابط بین الملل؛ تاملی نظری در بنیان های تقابل جویی، در مجموعه مقالات دین و روابط بین الملل، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، تیرماه.

۱۳۹۰، فروکاهی حاکمیت به مالکیت، نقادی و ارزیابی آموزه مالکیت مشاع، مهرنامه، ش ۱۳، تیر.

۱۳۹۰، از بدنامی تا نقش آفرینی؛ اخلاق و سیاست از دیدگاه ماکیاولی، مهرنامه ش ۱۲، خرداد.

۱۳۹۰، مطهری و عقلانی سازی اجتهاد، مهرنامه شماره ۱۱، اردیبهشت.

۱۳۹۰، وابستگی دانش سیاسی به اخلاق، مهرنامه، شماره ۱۰، فروردین.

۱۳۸۹، مسحوران غرب، مهرنامه، ش ۸، دی.

۱۳۸۹، فیلسوف ناتمام، دشواری های فلسفه سیاسی فارابی، مهرنامه، ش ۷، آذر.

۱۳۸۹، سیاست بر اساس مصلحت، مهرنام، ش ۶، آبان.

۱۳۸۹، فیلسوفی در میانه طبیعت و سیاست، مهرنامه، ش ۵، مهر.

۱۳۸۹، نقد و بررسی کتاب مشروطه ایرانی، مهرنامه، شماره ۳ مرداد.

۱۳۸۹، ارتباط فقه سیاسی با فلسفه سیاسی و علم سیاست، مهرنامه، ش ۱، اردیبهشت.

۱۳۸۹، پدیدار شدن مذاهب فقهی و تاسیس فقه سیاسی اهل سنت، فصلنامه علوم سیاسی ، شماره ۴۹، بهار.

۱۳۸۸، تاملی در مفهوم ولایت مطلقه از دیدگاه امام خمینی، ایران دخت، بهمن.

۱۳۸۸، مصلحت و ناسازه قانون و شریعت، فرهنگ اندیشه.

۱۳۸۸، صلاح ملک در اندیشه سیاسی ایران، فرهنگ اندیشه.

۱۳۸۸، نهاد روحانیت و دموکراسی در ایران، مجموعه مقالات، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید، در حال انتشار.

۱۳۸۷، اسلام و حقوق بشر؛ راه سوم، ویژه نامه روزنامه اعتماد به مناسبت شصتمین سالگرد حقوق بشر، دی.

۱۳۸۷، اسلام و حقوق بشر؛ رویکردها و مسایل، ویژه نامه کارگزارن، آذر.

۱۳۸۷، پوست نه پوستین، هستی شناسی و معرفت شناسی در علوم سیاسی،( ترجمه) فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقر العلوم، تابستان، ش ۴۲.

۱۳۸۷، بازاندیشی انتقادی رویکرد فقهی به مشروطیت، مقاله ارائه شده در همایش مشروطیت و حکومت قانون، تهران، موسسه اندیشه سیاسی و اقتصادی، تابستان.

۱۳۸۷، ‌فقه و سیاست ورزی، نشریه شهروند، تابستان.

۱۳۸۶، ناسازه حقوق بشر دینی، مقاله ارائه شده در همایش بین المللی دین و حقوق بشر دانشگاه مفید.

2006, May: Religious Freedom in the Quran; the issue of apostasy, presented in the international conference of Between Text and Context; hermeneutics and scriptural politics, Utrecht, Utrecht University. Will be published by Rutledge in 2009

۱۳۸۵، مشروطیت و شالوده شکنی سنت، مقاله ارائه شده در کنفرانس علوم سیاسی دانشگاه مفید، اسفند ماه.

۱۳۸۵، تعامل رویکرد عرفی و قدرسی با حقوق بشر، فصلنامه حقوق بشر، دانشگاه مفید، شماره ۲، پاییز و زمستان.

۱۳۸۴، مصلحت همگانی و حکومت دینی، فصلنامه فرهنگ اندیشه، بهار.

۱۳۸۳، اجتهاد و مشروطیت، فصلنامه فرهنگ اندیشه، پاییز.

۱۳۸۳، آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری، نشریه علمی - پژوهشی نامه مفید، ش ۴۴، مهر و آبان.

۱۳۸۲، گفتمان اجتهاد و حقوق بشر، مقاله ارائه شده در همایش بین المللی مبانی نظری حقوق بشر، دانشگاه مفید، اردیبهشت.

۱۳۸۱، اجتهاد و روابط قدرت، نشریه علمی پژوهشی نامه مفید، آذر ودی، ش ۳۲.

۱۳۸۱، شالوده شکنی ساختار قدیم قدرت در ایران معاصر، فصلنامه علوم سیاسی،شماره ۲۱.

۱۳۸۰، عوام و خواص از دیدگاه امام علی، مجموعه مقالات دانشنامه امام علی، ج ۵.

۱۳۷۸، تاملی در فقه شورا و مشورت، فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، ش ۳.

۱۳۷۷، مبانی نظری حقوق بشر در اسلام، نشریه قبسات.

۱۳۷۷، مولفه های جامعه مدنی در مدینه النبی، بولتن صدا و سیما.

۱۳۷۶، تجدد و نوگرایی از منظر استاد مطهری، نامه پژوهش، شماره ۷.

۱۳۷۶، جایگاه انتخابات در نظام سیاسی اسلام، مجموعه مقالات ره توشه راهیان نور، دفتر تبلیغات اسلامی قم.

۱۳۷۵، مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۷ و۸.


‌طرح‌های پژوهشی


۱۳۹۵، دولت و حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید.

۱۳۹۲، اقتدارگرایی دینی در ایران معاصر، شخصی.

۱۳۸۸، بازسازی و عقلانی اجتهاد در حوزه علمیه معاصر قم، شخصی.

۱۳۸۷، صورتبندی اندیشیه سیاسی معاصر عرب، پژوهشگاه علوم واندیشه سیاسی.

۱۳۸۴، تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید.

۱۳۷۶، مبانی نظری حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۱۳۷۵، آسیب شناسی اندیشه سیاسی در حوزه تفکر شیعی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، کارشناسی از سال ۱۳۷۵؛

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب (الف)، کارشناسی از سال ۱۳۷۵؛

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب (ب)، کارشناسی از سال ۱۳۷۵؛

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، کارشناسی از سال ۱۳۷۶؛

نظام سیاسی و دولت در اسلام، کارشناسی از سال ۱۳۷۶؛

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام،کارشناسی از سال ۱۳۷۵؛

تاریخ تحول دولت در اسلام، کارشناسی از سال ۱۳۷۵؛

اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران معاصر، کارشناسی از سال ۱۳۸۷؛

حقوق بشر و دموکراسی، کارشناسی از سال ۱۳۸۴؛

سمینار افکار سیاسی غرب (الف)، کارشناسی ارشد، از سال ۱۳۸۱؛

سمینار افکار سیاسی در ایران و جهان اسلام، ارشد، از سال ۱۳۸۱؛

سمینار افکار سیاسی غرب (ب)، ارشد، از سال ۱۳۸۲؛

فقه سیاسی، ارشد، از سال ۱۳۸۰؛

نظریه های جدید در علم سیاست، ارشد، از سال ۱۳۸۴؛

روش تحقیق، ارشد، از سال ۱۳۸۶؛

زبان پیش نیاز ارشد (الف) و (ب) از سال ۱۳۸۶؛

دولت و حقوق بشر از سال ۱۳۸۸؛

حق تعیین سرنوشت سال ۱۳۹۴؛

دین و سیاست از سال ۱۳۸۹؛

آزادی های عمومی سال ۱۳۹۴؛

اندیشه سیاسی شیعه ، سال ۱۳۸۸؛

اندیشه های سیاسی در ایران از سال ۱۳۹۴؛

عضو هیات تحریریه دوفصلنامه حقوق بشر دانشگاه مفید از سال ۱۳۹۵؛

عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید از سال ۱۳۸۲؛

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید از ۱۳۸۰-۱۳۸۴؛

رییس دانشکده علوم سیاسی از ۱۳۹۵ -۱۳۹۷.

بین المللی


۱۳۹۵، امام خمینی و حقوق مردم ، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

۱۳۹۴، حکومت علوی، قم ، دانشگاه مفید.

۱۳۸۹، ۲۰۱۱، سمینار اسلام در اروپا، دانشگاه جان هاپکینز، بلونیا، ایتالیا.

۱۳۸۸/۲۰۰۹، خرداد/ ژوین، همایش بین المللی« اقتدار روحانی در اسلام شیعی»، ارائه طرح پژوهشی بازسازی اجتهاد در حوزه معاصر قم، لندن، آکامی علوم.

۱۳۸۸/۲۰۰۹، خرداد ژوین، همایش بین المللی تحول و تغییر در فقه شیعه، انگلستان، دانشگاه اگزتر.

۱۳۸۶، همایش بین المللی «دین و حقوق بشر»،قم، دانشگاه مفید، مقاله ناسازه حقوق بشر دینی.

۱۳۸۵، همایش بین المللی «بین متن و زمینه؛ هر منوتیک و سیاست دینی»، هلند، دانشگاه اوترخت، مقاله قرآن و آزادی مذهبی؛ موضوع ارتداد.

۱۳۸۳، همایش بین المللی «لاییسیته و حقوق بشر»، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، مقاله تعامل رویکرد قدسی و عرفی با حقوق بشر.

۱۳۸۲، همایش بین المللی، «مبانی نظری حقوق بشر»، قم، دانشگاه مفید، مقاله گفتمان اجتهاد و حقوق بشر.


داخلیبرنامه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱


روز
شنبه ۱۱ - ۸
مطالعه و پژوهش
۱۲ - ۱۱
مطالعه
۱۶ -۱۴
مشاوره
۱۹ -۱۶
مطالعه و پژوهش

یکشنبه ۱۰ - ۸
تدریس
۱۲ - ۱۰
مشاوره
۱۹ -۱۴
مطالعه و پژوهش


دوشنبه ۱۱ - ۸
مطالعه و پژوهش
۱۳ - ۱۱
نشست
۱۹ -۱۳
مطالعه و پژوهش


سه شنبه ۱۱ - ۸
مطالعه و پژوهش
۱۲ - ۱۱
مطالعه
۱۸ -۱۲
تدریس


چهارشنبه