دکتر محمود شفیعی

دکتر محمود شفیعی (متولد ۱۳۴۸، زنجان) دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «علوم سیاسی» (۱۳۷۵) و کارشناسی ارشد «علوم سیاسی» را در دانشگاه باقرالعلوم (۱۳۷۸) و دكتری «علوم‌ سياسی» را در دانشگاه‌ امام صادق (ع) (۱۳۸۵) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۶۲ دروس حوزوی را آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

دکتر محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط (متولد ۱۳۴۱، آبادان) دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۲)، کارشناسی ارشد «توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی» را در دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۶) و دكتری «اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد اسلامی» را در دانشگاه‌ مفید (۱۳۹۱) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۵۹ با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز کرده و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند و چند سالی است دورۀ خارج فقه را در حوزۀ علمیّۀ قم تدریس می‌کنند. از جمله افتخارات ایشان، انتخاب کتاب «سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان» به عنوان اثر شایسته تقدیر اقتصاد اسلامی (دوره زمانی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۰)، در جشنواره اقتصاد اسلامی سال ۱۳۹۶ و انتخاب کتاب «سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان» به عنوان اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ و انتخاب به عنوان پژوهشگر ممتاز دانشگاه مفید در سال ۱۳۹۷ است.