دپارتمان فلسفه دانشگاه در سال ۱۳۷۲ تأسیس و در همان سال، رشته کارشناسی فلسفه در این دپارتمان راه‌اندازی شد. تحصیلات تکمیلی دپارتمان فلسفه در سال ۱۳۷۷ و با پذیرش نخستین دوره کارشناسی ارشد فلسفه (غرب) راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۷۸ با پذیرش نخستین دوره کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی توسعه یافت. سپس در سال‌های مختلف دوره‌های کارشناسی ارشد بی‌شماری در دپارتمان فلسفه راه‌اندازی شد؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون، پنج رشته کارشناسی ارشد در این دپارتمان دایر است. نخستین دوره دکتری فلسفه اسلامی در سال ۱۳۹۴ و نخستین دوره دکتری فلسفه (غرب) در سال ۱۳۹۷ در این دپارتمان راه‌اندازی شد. اعضای هیئت‌علمی دپارتمان فلسفه در گستره وسیعی از موضوعات و مسائل مطرح در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی تدریس و پژوهش می‌کنند. در این دپارتمان بر تاریخ فلسفه یونان باستان، تاریخ فلسفه عصر جدید و تاریخ فلسفه تحلیلی به‌صورت ویژه تمرکز می‌شود؛ همچنین زمینه تخصصی اصلی اعضای هیئت‌علمی شامل متافیزیک، شناخت‌شناسی، فلسفه زبان، فلسفه علم، فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق و فلسفه دین است. این دپارتمان در گستره فلسفه اسلامی، به سه مکتب مشاء، اشراق و متعالیه به‌صورت تخصصی می‌پردازد.
كيفيت آموزشی در كنار جهد و کوشش دانشجويان، دپارتمان فلسفه دانشگاه مفيد را به يكی از مراكز معتبر فلسفه در كشور تبديل نموده است تا جايی كه دانشجويان و دانش‌آموختگان اين دپارتمان در آزمون‌های ورودی تحصيلات تكميلی همواره جزو رتبه‌های برتر می‌باشند و بارها موفق شده‌اند رتبه‌های يك تا ده را در آزمون‌های كارشناسی ارشد و دكتری در گرایش‌های فلسفه غرب، فلسفه و كلام اسلامی، منطق، فلسفه دين و فلسفه علم كسب نمايند. همچنين دانش‌آموختگان دپارتمان فلسفه دانشگاه مفيد هم‌اکنون در مشاغلی همچون: عضويت در هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی و غيردولتی، تدريس در حوزه‌های علميه، همكاری علمی با مراكز پژوهشی دولتی و غيردولتی، نويسندگی، مترجمی، دبيری آموزش‌وپرورش و فعالیت‌های اداری مشغول به فعاليت هستند.

رشته‌های ما

در مقطع كارشناسی، رشته كارشناسی فلسفه در دپارتمان فلسفه داير است. واحدهای درسی كارشناسی فلسفه همانند جدول زير در ميان موضوعات مختلف ارائه شده است:
دروس تعداد واحد
عمومی ۲۲
اختصاصی فلسفه غرب ۳۶
اختصاصی فلسفه اسلامی ۲۴
مسائل عمومی فلسفی، الاهياتی و اخلاقی ۱۰
زبان خارجی براي فلسفه ۲۴
مسائل مختلف علوم انسانی ۸
مجموع ۱۳۴

در مقطع كارشناسی ارشد، پنج رشته فلسفه (غرب)، فلسفه و كلام اسلامی، فلسفه دين، فلسفه اخلاق و فلسفه علم در دپارتمان فلسفه ارائه می‌شود.

در مقطع دكتری نیز دو رشتۀ فلسفه غرب (با گرايش فلسفه عصر جديد) و فلسفه و كلام اسلامی ارائه می‌شود.

فاطمه جعفرزاده

کارشناس آموزشی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۱۱۹