برنامه دویست و نهم

نظریات کارکردگرایی (Functionalism)

دکتر صائمی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۸ و در کارگاه فلسفه ذهن ایراد نموده اند، ضمن بیان چیستی Functionalism تاریخچه‌ای در باب شناخت ذهنی، انواع و کارکردهای مختلف آن‌ها را بیان می‌کنند و در ادامه نقدهای وارد بر کارکردگرایی را شرح می‌دهند.
فلسفه
فلسفه
نظریات کارکردگرایی (Functionalism)
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر امیر صائمی

عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش های بنیادین

برنامه‌های دیگر