سید مصطفی میرمحمدی عزیزی

دپارتمان حقوق (1376- تاکنون)دکتر سیدمصطفی میرمحمدی عزیزی (متولد ۱۳۴2، بابل) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» (1374) و کارشناسی ارشد «حقوق بین‌الملل» را در دانشگاه مفید (1377) و دكتری «حقوق بین‌الملل» را در دانشگاه‌ علامه طباطبایی (1388) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال 1361 با ورود به حوزۀ علمیه آغاز و از سال 1368 در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، انتخاب کتاب «حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی)» به‌عنوان اثر شایسته تقدیر چهاردهمین کتاب سال حوزه (1391)، ترجمه کتاب «حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین‌المللی)» به زبان‌های عربی و انگلیسی اثر شایسته تحسین هفدهمین کتاب سال حوزه (1394) و کتاب «اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل» به‌عنوان برگزیده رساله دکتری چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی در سال 1389 و کتاب شایسته تقدیر بیست و سومین جایزه کتاب فصل (1391) و انتخاب به‌عنوان اثر برگزیده پانزدهمین کتاب سال حوزه (1392) است.

ارتباط

کتاب‌ها


مصونیتها و مزایای هیأتهای نمایندگی دولتها نزد سازمانهای بین المللی، انتشارات بین المللی الهدی، 1378.

حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی)، انتشارات سمت، چاپ اول: 1390؛ چاپ دوم: 1393، اثر شایسته تقدیر چهاردهمین کتاب سال حوزه 1391.

اسلام و حقوق بشردوستانه (مجموعه مصاحبه ها)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دبیرخانه همایش اسلام و حقوق بشردوستانه، 1386، صفحات 75-92.

حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی)، (ترجمه شده به زبان های: عربی و انگلیسی)، یونیسف و مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، 1394، اثر شایسته تحسین هفدهمین کتاب سال حوزه 1394.

مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل: مقاله رئالیسم سیاسی، میزان، 1389.

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل، انتشارات دانشگاه مفید، برگزیده رساله دکتری چهارمین جشنواره بین المللی فارابی 1389 و کتاب شایسته تقدیر بیست و سومین جایزه کتاب فصل 1391 و اثر برگزیده پانزدهمین کتاب سال حوزه 1392.

حقوق بین الملل رهیافت اسلامی، جشنواره فارابی، بنیاد نخبگان، 1388؛ اعتبار پژوهشی.

‌مقالات


شریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظامهای حقوقی، پژوهش تطبیقی اسلام و غرب، دانشگاه قم، دوره 2- 1394- 1395، شماره 4، زمستان 1394، ص 142-117.

برنامه های عمل سازمان همکاری اسلامی صلح و امنیت بین المللی، همایش ملی ایران و حقوق بین الملل صلح و امنیت منطقه ای، دانشگاه قم، 19 ابان 1395. (در دست انتشار)

تالیف قلوب: مفهوم قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر، مجله حکومت اسلامی، سال 21، شماره 79، شماره اول، بهار 1395، صص 27-52.

An Islamic View of International Commercial Law (Comparative Study) (In English and Russian), Journal of Foreign Legislation and Comparative Law, No.59, Issue 4, 2016, Pp105-119. (ISSN 1991-3222 تابستان 2016/ این مقاله به زبانهای انگلیسی و روسی است)

کوچ و انتقال اجباری: مطالعه تطبیقی در آموزه‌های قرآنی و اسناد بین‌المللی، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صص 89-118.

حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالشهای فرارو و آخرین تحولات، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 49، زمستان 1394، صص 107-132.

دعوت اسلامی در جهان معاصر: سیره و روش علوی: همایش بین المللی حکومت علوی پس از چهارده قرن، دانشگاه مفید، 9 اردیبهشت 1394، خلاصه مقالات همایش ص 82؛

Islamic Law and International Law in the Islamic Republic of Iran’s, Constitution Mixed Legal Systems, East and West, Edited by Vernon Valentine Palmer Ashgate,- Johns Hopkins University , 2015, Pp 245-249.

حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی، مجله روشنگران، پیش شماره، تیر 1393، صص 38-39؛

المقابلة بالمثل و الاعمال الانتقامیة فی القانون الدولی و الشریعة الاسلامیة: الاسلام و القانون الدولی الانسانی، مرکز الحضارة للتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، صص 203-258.

جایگاه اصول کلی حقوقی در اسلام و حقوق بین الملل همخوانی ملل متمدن و متدین: مجموعه مقالات جامعه بین المللی و حقوق بین­ الملل در قرن 21 (مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ضیائی بیگدلی)، خانه اندیشمندان علوم انسانی و موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، 1392، صص790 -797؛

حمایت از کادر بهداری در مخاصمات مسلحانه (رهیافت­ های حقوق بشردوستانه و حقوق اسلام): مجموعه مقالات دومین همایش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه، آستان قدس رضوی، 1392، صص 286-304.

جایگاه نظریه استنصار در آموزه های قران کریم: مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 15آبان 1391، صص 499-517.

مقابله با توهین به ادیان: همایش ملی حقوق ادیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، مهر 1391.

رویداد 11 سپتامبر و جهان اسلام: بازتاب­ها و پی­آمدهای سیاسی و حقوقی، اندیشه تقریب، سال ششم، شماره 24، پاییز 1389.

حج و حقوق بین الملل، ویژه نامه سلسله نشست­های علمی و تخصصی حج و زیارت، دبیرخانه گروه های علمی و تخصصی مرکز تحقیقات حج و دانشگاه باقر العلوم، 1388-1389، ص 21؛

عدم مداخله دیپلماتیک: رهیافت‌های حقوق بین الملل و حقوق اسلام، نامه مفید، شماره 76 ، اسفند 1388؛ ص 111 به بعد.

تحلیل گزارش جهانی از رعایت یا نقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، روزنامه اطلاعات، شماره 24340، 27 آبان 1387، 18 ذی القعده 1429، 17 نوامبر 2008؛

بررسی و تحلیل برنامه عمل 10 ساله سازمان کنفرانس اسلامی: بیست و یکمین همایش بین المللی وحدت اسلامی، رواق اندیشه، شماره 14، بهار1387.

دولت صلح مهدوی، همایش بین ­المللی دکترین مهدویت، مجموعه مقالات، جلد سوم، شهریور 1386، صص 7-22.

حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه: (رهیافت­ های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)، مجله حقوق بشر دانشگاه مفید (وی‍ژه نامه حقوق کودک) پاییز و زمستان 1386 - بهار و تابستان 1387، صص 55 تا 80.

بررسی عدم ممنوعیت حجاب اسلامی از منظر حقوق بین ­الملل اقلیتها، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، پاییز 1386، شماره 37، صص 49-74.

حمایت دیپلماتیک: قرائتی حقوق بشری و اسلامی: همایش بین المللی دین و حقوق بشر، دانشگاه مفید و UNDP،26-27 اردیبهشت 1386، قم، ایران؛ دوفصلنامه حقوق بشر، جلد 9، شماره 17-18، 1393، صص91-114.

مقابله به مثل در اسلام و حقوق بشر دوستانه: اولین همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه، برگزار کننده: ICRC و موسسات همکار، چاپ اول: مجموعه مقالات همایش: 8 و 9 آذر، قم/ مقالات کنفرانس اسلام وحقوق بشر دوستانه، ICRC، 1385، صص 283-320؛ چاپ دوم: مقالات اسلام وحقوق بین ­الملل بشردوستانه مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی، میزان، پاییز 1392، صص 438-468.

حقوق بشر اقلیت­ها با تکیه بر اقلیتهای مسلمان، نوزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: مجموعه مقالات جلد دوم، ص 41 به بعد مرداد 1385/ روزنامه رسالت، 29/5/85 صفحه 6.

آزادی بیان در اسناد حقوق بشر و آموزه­های اسلام، رواق اندیشه، شماره 44، مرداد 1384، صص 94-113.

شریعت رحمت، اندیشه تقریب، شماره 3، شهریور 1384.

چشم اندازی بر حقوق بشر بین ­المللی از منظر اسلام، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 3، پاییز 1382.

دور الاسلام فی تطویر القانون الدبلوماسی، مجموعه مقالات همایش بین­ المللی اندیشه اسلامی، دانشگاه ملیUKM مالزی، پاییز 1383.

اصول حقوق و روابط بین­ الملل در اسلام: طرح پژوهشی درآمدی بر فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه مفید و مرکز اسلامی لندن، دی ماه 1383؛

جلوه‌هایی از حقوق دیپلماتیک در اسلام، مجله معرفت، شماره 70، مهر ماه 1382، صص 89-96؛

جنگ سلطه و نقض اصول حقوق بین الملل (حمله آمریکا به عراق)، رواق اندیشه، شماره 16، فروردین 1382، صٌص 45 - 62.

مطالعه ای در معاهدات بین الملل: نقد و بررسی کتاب: مطالعات حقوق بین الملل عمومی، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 60، آبان 1381.

سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل، مجله نامه مفید شماره33، بهمن 1381.

فتنه ­ای تاریک و کور: مجموعه مقالات همایش سراسری امام حسین (ع)، جلد 8، اسفند 1381.
- حقوق بين الملل عمومی 1 و 2 / دانشگاه مفيد/ دانشگاه آزاد واحد قم / از 1377 تا کنون؛
- حقوق اساسی ( كليات) / دانشگاه مفيد / از 1378 تا کنون؛
- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران / دانشگاه مفيد/ از 1377 تا کنون؛
- حقوق بين الملل خصوصی / دانشگاه مفيد و دانشگاه آزاد قم / از 1379 تا کنون؛
- متون اسلامی و حقوقی به زبان عربی / دانشگاه مفيد و دانشگاه آزاد واحد قم/ از 1374 تا کنون؛
- حقوق بين الملل اسلامی/ دانشگاه مفيد و دانشگاه علامه طباطبايی و دانشگاه تهران (پرديس فارابی قم) / از1381 تا کنون؛
- مقدمه علم حقوق / دانشگاه مفيد / از 1383 تا کنون؛
- متون حقوقي به زبان عربی / دانشگاه مفيد و مركز تخصصی فقه و قضا / از 1379 تا کنون؛
- قواعد فقه / دانشگاه مفيد/ از 1381 -1380؛
- متون فقه / دانشگاه مفيد / از 1378 -1377؛
- اصول فقه / دانشگاه مفيد/ از 1377 تا کنون؛
- سازمانهای بين المللی / دانشگاه مفيد و دانشگاه كاشان و مركز تخصصی قضا / از 1384 تا کنون؛
- حقوق همبستگی / دانشگاه مفيد / از 1389 تا کنون؛
- سازكارهای بين المللی حقوق بشر / دانشگاه مفيد / از 1389 تا کنون؛
- حقوق كودك / دانشگاه مفيد / از 1389 تا کنون؛
- روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بين المللی / دانشگاه مفيد / از 1390 تا کنون؛
- حقوق تطبيقی / دانشگاه مفيد و مركز تخصصي قضا و دانشكده اصول دين / از 1388 تا کنون؛
- حقوق ديپلماتيك و كنسولی / دانشگاه مفيد/ از 1391 تا کنون؛
- فقه تطبيقی / دانشگاه مفيد / از 1394 تا کنون؛
- سمينار/ دانشگاه مفيد و دانشگاه علامه طباطبايی/ از 1392 تا کنون؛
- حقوق بشر / دانشگاه تهران (پرديس فارابی)/ از 1394 تا کنون؛
- مكاتب فلسفی حقوق بين الملل / دانشگاه مفيد / از 1394 تا کنون؛
- تحليل آراء قضايی و داوری بين المللی / دانشگاه مفيد / از 1392 تا کنون.
- عضو کمیته علمی همایش ایران و حقوق بین الملل صلح و امنیت منطقه ای، 1394، دانشگاه قم؛
- سردبیر مجله حقوق بشر، 1392، دانشگاه مفید؛
- مدیر مرکز مطالعات حقوق بشر، 1392-1393، دانشگاه مفید؛
- مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی، 1388-1392، دانشگاه مفید؛
- عضو هیات ویراستاران مجله حقوق تطبیقی، 1388 به بعد، دانشگاه مفید؛
- دبیر نخستین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب برتر حقوق بشر در اسلام،1382-1383، دانشگاه مفید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
- مدیر دفتر همکاریهای پژوهشی، 1380-1383، دانشگاه مفید؛
- کارشناس پژوهشی حقوق، 1377-1380، دانشگاه مفید؛

بین المللی


شرکت در همایش های حقوقی و اسلامی بیش از 20 کشور جهان

داخلیحقوق بین الملل
اسلام و حقوق بین الملل
حقوق تطبیقی
حقوق بشر
فلسفه حقوق
فقه اسلامی
روز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها