سید مصطفی میرمحمدی عزیزی

دپارتمان حقوق (۱۳۷۶- تاکنون)دکتر سیدمصطفی میرمحمدی عزیزی (متولد ۱۳۴۲، بابل) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» (۱۳۷۴) و کارشناسی ارشد «حقوق بین‌الملل» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۷) و دكتری «حقوق بین‌الملل» را در دانشگاه‌ علامه طباطبایی (۱۳۸۸) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۱ با ورود به حوزۀ علمیه آغاز و از سال ۱۳۶۸ در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، انتخاب کتاب «حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی)» به‌عنوان اثر شایسته تقدیر چهاردهمین کتاب سال حوزه (۱۳۹۱)، ترجمه کتاب «حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین‌المللی)» به زبان‌های عربی و انگلیسی اثر شایسته تحسین هفدهمین کتاب سال حوزه (۱۳۹۴) و کتاب «اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل» به‌عنوان برگزیده رساله دکتری چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی در سال ۱۳۸۹ و کتاب شایسته تقدیر بیست و سومین جایزه کتاب فصل (۱۳۹۱) و انتخاب به‌عنوان اثر برگزیده پانزدهمین کتاب سال حوزه (۱۳۹۲) است.

ارتباط

کتاب‌ها


مصونیت‌ها و مزایای هیأتهای نمایندگی دولت‌ها نزد سازمانهای بین المللی، انتشارات بین المللی الهدی، ۱۳۷۸.

حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی)، انتشارات سمت، چاپ اول: ۱۳۹۰؛ چاپ دوم: ۱۳۹۳، اثر شایسته تقدیر چهاردهمین کتاب سال حوزه ۱۳۹۱.

اسلام و حقوق بشردوستانه (مجموعه مصاحبه ها)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دبیرخانه همایش اسلام و حقوق بشردوستانه، ۱۳۸۶، صفحات ۷۵-۹۲.

مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل: مقاله رئالیسم سیاسی، میزان، ۱۳۸۹.

حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی)، (ترجمه شده به زبان های: عربی و انگلیسی)، یونیسف و مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، ۱۳۹۴، اثر شایسته تحسین هفدهمین کتاب سال حوزه ۱۳۹۴.

اصل‌عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل، انتشارات دانشگاه مفید، برگزیده رساله دکتری چهارمین جشنواره بین المللی فارابی ۱۳۸۹ و کتاب شایسته تقدیر بیست و سومین جایزه کتاب فصل ۱۳۹۱ و اثر برگزیده پانزدهمین کتاب سال حوزه ۱۳۹۲.

حقوق بین الملل رهیافت اسلامی، جشنواره فارابی، بنیاد نخبگان، ۱۳۸۸؛ اعتبار پژوهشی.

حمایت از افراد در حقوق بین الملل بشردوستانه، متدلوژی تطبیقی و رهیافت‌های اسلامی، ۱۳۹۹، اثر قابل تقدیر نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین المللی.

مقالات


شریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظامهای حقوقی، پژوهش تطبیقی اسلام و غرب، دانشگاه قم، دوره ۲.۱۳۹۴- ۱۳۹۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴، ص ۱۴۲-۱۱۷.

برنامه‌های عمل سازمان همکاری اسلامی صلح و امنیت بین المللی، همایش ملی ایران و حقوق بین الملل صلح و امنیت منطقه ای، دانشگاه قم، ۱۹ ابان ۱۳۹۵. (در دست انتشار)

تالیف قلوب: مفهوم قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر، مجله حکومت اسلامی، سال ۲۱، شماره ۷۹، شماره اول، بهار ۱۳۹۵، صص ۲۷-۵۲.

An Islamic View of International Commercial Law (Comparative Study) (In English and Russian), Journal of Foreign Legislation and Comparative Law, No. ۵۹، Issue ۴.۲۰۱۶، Pp105-119. (ISSN ۱۹۹۱-۳۲۲۲ تابستان ۲۰۱۶/ این مقاله به زبانهای انگلیسی و روسی است)

کوچ و انتقال اجباری: مطالعه تطبیقی در آموزه‌های قرآنی و اسناد بین‌المللی، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۸۹-۱۱۸.

حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالشهای فرارو و آخرین تحولات، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره ۴۹، زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۰۷-۱۳۲.

دعوت اسلامی در جهان معاصر: سیره و روش علوی: همایش بین المللی حکومت علوی پس از چهارده قرن، دانشگاه مفید، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، خلاصه مقالات همایش ص ۸۲؛

Islamic Law and International Law in the Islamic Republic of Iran’s, Constitution Mixed Legal Systems, East and West, Edited by Vernon Valentine Palmer Ashgate, - Johns Hopkins University، ۲۰۱۵، Pp ۲۴۵-۲۴۹.

حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی، مجله روشنگران، پیش شماره، تیر ۱۳۹۳، صص ۳۸-۳۹؛

المقابلة بالمثل و الاعمال الانتقامیة فی القانون الدولی و الشریعة الاسلامیة: الاسلام و القانون الدولی الانسانی، مرکز الحضارة للتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، صص ۲۰۳-۲۵۸.

جایگاه اصول کلی حقوقی در اسلام و حقوق بین الملل همخوانی ملل متمدن و متدین: مجموعه مقالات جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن ۲۱ (مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ضیائی بیگدلی)، خانه اندیشمندان علوم انسانی و موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، ۱۳۹۲، صص۷۹۰ -۷۹۷؛

حمایت از کادر بهداری در مخاصمات مسلحانه (رهیافت‌های حقوق بشردوستانه و حقوق اسلام): مجموعه مقالات دومین همایش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه، آستان قدس رضوی، ۱۳۹۲، صص ۲۸۶-۳۰۴.

جایگاه نظریه استنصار در آموزه‌های قران کریم: مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۵آبان ۱۳۹۱، صص ۴۹۹-۵۱۷.

مقابله با توهین به ادیان: همایش ملی حقوق ادیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، مهر ۱۳۹۱.

رویداد ۱۱ سپتامبر و جهان اسلام: بازتاب‌ها و پی‌آمدهای سیاسی و حقوقی، اندیشه تقریب، سال ششم، شماره ۲۴، پاییز ۱۳۸۹.

حج و حقوق بین الملل، ویژه نامه سلسله نشست‌های علمی و تخصصی حج و زیارت، دبیرخانه گروه‌های علمی و تخصصی مرکز تحقیقات حج و دانشگاه باقر العلوم، ۱۳۸۸-۱۳۸۹، ص ۲۱؛

عدم مداخله دیپلماتیک: رهیافت‌های حقوق بین الملل و حقوق اسلام، نامه مفید، شماره ۷۶، اسفند ۱۳۸۸؛ ص ۱۱۱ به بعد.

تحلیل گزارش جهانی از رعایت یا نقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، روزنامه اطلاعات، شماره ۲۴۳۴۰.۲۷ آبان ۱۳۸۷.۱۸ ذی القعده ۱۴۲۹.۱۷ نوامبر ۲۰۰۸؛

بررسی و تحلیل برنامه عمل ۱۰ساله سازمان کنفرانس اسلامی: بیست و یکمین همایش بین المللی وحدت اسلامی، رواق اندیشه، شماره ۱۴، بهار۱۳۸۷.

دولت صلح مهدوی، همایش بین المللی دکترین مهدویت، مجموعه مقالات، جلد سوم، شهریور ۱۳۸۶، صص ۷-۲۲.

حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه: (رهیافت‌های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)، مجله حقوق بشر دانشگاه مفید (وی‍ژه نامه حقوق کودک) پاییز و زمستان ۱۳۸۶ - بهار و تابستان ۱۳۸۷، صص ۵۵ تا ۸۰.

بررسی‌عدم ممنوعیت حجاب اسلامی از منظر حقوق بین الملل اقلیتها، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، پاییز ۱۳۸۶، شماره ۳۷، صص ۴۹-۷۴.

حمایت دیپلماتیک: قرائتی حقوق بشری و اسلامی: همایش بین المللی دین و حقوق بشر، دانشگاه مفید و UNDP، ۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، قم، ایران؛ دوفصلنامه حقوق بشر، جلد ۹، شماره ۱۷-۱۸.۱۳۹۳، صص۹۱-۱۱۴.

مقابله به مثل در اسلام و حقوق بشر دوستانه: اولین همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه، برگزار کننده: ICRC و موسسات همکار، چاپ اول: مجموعه مقالات همایش: ۸ و ۹ آذر، قم/ مقالات کنفرانس اسلام وحقوق بشر دوستانه، ICRC، ۱۳۸۵، صص ۲۸۳-۳۲۰؛ چاپ دوم: مقالات اسلام وحقوق بین الملل بشردوستانه مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی، میزان، پاییز ۱۳۹۲، صص ۴۳۸-۴۶۸.

حقوق بشر اقلیت‌ها با تکیه بر اقلیتهای مسلمان، نوزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: مجموعه مقالات جلد دوم، ص ۴۱ به بعد مرداد ۱۳۸۵/ روزنامه رسالت، ۲۹/۵/۸۵ صفحه ۶.

آزادی بیان در اسناد حقوق بشر و آموزه‌های اسلام، رواق اندیشه، شماره ۴۴، مرداد ۱۳۸۴، صص ۹۴-۱۱۳.

شریعت رحمت، اندیشه تقریب، شماره ۳، شهریور ۱۳۸۴.

چشم اندازی بر حقوق بشر بین المللی از منظر اسلام، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۲.

دور الاسلام فی تطویر القانون الدبلوماسی، مجموعه مقالات همایش بین المللی اندیشه اسلامی، دانشگاه ملیUKM مالزی، پاییز ۱۳۸۳.

اصول حقوق و روابط بین الملل در اسلام: طرح پژوهشی درآمدی بر فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه مفید و مرکز اسلامی لندن، دی ماه ۱۳۸۳؛

جلوه‌هایی از حقوق دیپلماتیک در اسلام، مجله معرفت، شماره ۷۰، مهر ماه ۱۳۸۲، صص ۸۹-۹۶؛

جنگ سلطه و نقض اصول حقوق بین الملل (حمله آمریکا به عراق)، رواق اندیشه، شماره ۱۶، فروردین ۱۳۸۲، صٌص ۴۵ - ۶۲.

مطالعه‌ای در معاهدات بین الملل: نقد و بررسی کتاب: مطالعات حقوق بین الملل عمومی، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۶۰، آبان ۱۳۸۱.

سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل، مجله نامه مفید شماره۳۳، بهمن ۱۳۸۱.

فتنه‌ای تاریک و کور: مجموعه مقالات همایش سراسری امام حسین (ع)، جلد ۸، اسفند ۱۳۸۱.

حقوق بين الملل عمومی ۱ و ۲ / دانشگاه مفيد/ دانشگاه آزاد واحد قم / از ۱۳۷۷ تا کنون؛

حقوق اساسی ( كليات) / دانشگاه مفيد / از ۱۳۷۸ تا کنون؛

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران / دانشگاه مفيد/ از ۱۳۷۷ تا کنون؛

حقوق بين الملل خصوصی / دانشگاه مفيد و دانشگاه آزاد قم / از ۱۳۷۹ تا کنون؛

متون اسلامی و حقوقی به زبان عربی / دانشگاه مفيد و دانشگاه آزاد واحد قم/ از ۱۳۷۴ تا کنون؛

حقوق بين الملل اسلامی/ دانشگاه مفيد و دانشگاه علامه طباطبايی و دانشگاه تهران (پرديس فارابی قم) / از۱۳۸۱ تا کنون؛

مقدمه علم حقوق / دانشگاه مفيد / از ۱۳۸۳ تا کنون؛

متون حقوقي به زبان عربی / دانشگاه مفيد و مركز تخصصی فقه و قضا / از ۱۳۷۹ تا کنون؛

قواعد فقه / دانشگاه مفيد/ از ۱۳۸۱ -۱۳۸۰؛

متون فقه / دانشگاه مفيد / از ۱۳۷۸ -۱۳۷۷؛

اصول فقه / دانشگاه مفيد/ از ۱۳۷۷ تا کنون؛

سازمانهای بين المللی / دانشگاه مفيد و دانشگاه كاشان و مركز تخصصی قضا / از ۱۳۸۴ تا کنون؛

حقوق همبستگی / دانشگاه مفيد / از ۱۳۸۹ تا کنون؛

سازكارهای بين المللی حقوق بشر / دانشگاه مفيد / از ۱۳۸۹ تا کنون؛

حقوق كودك / دانشگاه مفيد / از ۱۳۸۹ تا کنون؛

روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بين المللی / دانشگاه مفيد / از ۱۳۹۰ تا کنون؛

حقوق تطبيقی / دانشگاه مفيد و مركز تخصصي قضا و دانشكده اصول دين / از ۱۳۸۸ تا کنون؛

حقوق ديپلماتيك و كنسولی / دانشگاه مفيد/ از ۱۳۹۱ تا کنون؛

سمينار/ دانشگاه مفيد و دانشگاه علامه طباطبايی/ از ۱۳۹۲ تا کنون؛

حقوق بشر / دانشگاه تهران (پرديس فارابی)/ از ۱۳۹۴ تا کنون؛

مكاتب فلسفی حقوق بين الملل / دانشگاه مفيد / از ۱۳۹۴ تا کنون؛

تحليل آراء قضايی و داوری بين المللی / دانشگاه مفيد / از ۱۳۹۲ تا کنون.

عضو کمیته علمی همایش ایران و حقوق بین الملل صلح و امنیت منطقه ای، ۱۳۹۴، دانشگاه قم؛

سردبیر مجله حقوق بشر، ۱۳۹۲، دانشگاه مفید؛

مدیر مرکز مطالعات حقوق بشر، ۱۳۹۲-۱۳۹۳، دانشگاه مفید؛

مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی، ۱۳۸۸-۱۳۹۲، دانشگاه مفید؛

عضو هیات ویراستاران مجله حقوق تطبیقی، ۱۳۸۸ به بعد، دانشگاه مفید؛

دبیر نخستین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب برتر حقوق بشر در اسلام،۱۳۸۲-۱۳۸۳، دانشگاه مفید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

مدیر دفتر همکاریهای پژوهشی، ۱۳۸۰-۱۳۸۳، دانشگاه مفید؛

کارشناس پژوهشی حقوق، ۱۳۷۷-۱۳۸۰، دانشگاه مفید؛

بین المللی


شرکت در همایش های حقوقی و اسلامی بیش از ۲۰ کشور جهان

داخلیحقوق بین الملل (فلسفه حقوق بین الملل، حل و فصل اختلافات بین المللی، دین و حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر)
حقوق تطبیقی (متدلوژی، دین و حقوق تطبیقی با تاکید بر رویکردهای اسلامی)
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه