برنامه یکصد و سی و سوم

دیدگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی در مسئله ذهن و بدن

دکتر ذاکری در این سخنرانی با بیان مقدمه ای در رابطه با تحولات مسئله ذهن و بدن در غرب، دیگاه های مختلف فلسفی و کلامی مسلمانان در این باره را طرح و بررسی می نمایند.
فلسفه
فلسفه
دیدگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی در مسئله ذهن و بدن
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر مهدی ذاکری

عضو هیات علمی گروه فلسفه، کلام و ادیان پردیس فارابی

برنامه‌های دیگر