برنامه یکصد و هشتاد و یکم

حقوق بین الملل از دیدگاه قاضی نعمان مغربی

دکتر رهایی در این سخنرانی که در سال ۱۴۰۱ ایراد نموده اند، ضمن بیان تاریخچه‌ای مختصر پیرامون زندگی و زمانه قاضی نعمان مغربی، علل تالیف کتاب دعائم الاسلام توسط وی را شرح داده و در ادامه با بیان اینکه این کتاب مجموعه‌ای فقهی و حقوقی است، آن را به عنوان منبعی برای تنظیم روابط داخلی و خارجی دولت فاطمیان ارزیابی می‌نمایند. همچنین ایشان با اشاره به این نکته که کتاب دعائم الاسلام مورد توجه شیعه و سنی است، محتوای کتاب و مباحث آن از جمله حکومت داری، قواعد جنگ، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و … را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهند. بخش پایانی این برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
رادیو مفید
رادیو مفید
حقوق بین الملل از دیدگاه قاضی نعمان مغربی
Loading
/

سخنران (ها)

رهایی

دکتر سعید رهایی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر