برنامه یکصد و هفتاد و هشتم

تمدن، سرمایه نمادینی در علم اقتصاد

دکتر رنانی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۲ ایراد نموده اند، ضمن بیان شرحی اجمالی از زندگانی استاد محمدحسین تمدن جهرمی از چهره‌های ماندگار دانش اقتصاد در ایران، بحثی پیرامون تاریخچه، مفهوم و کارکرد «سرمایه نمادین» ارائه می‌دهند و در ادامه به تشریح ارتباط توسعه و سرمایه نمادین می‌پردازند.
اقتصاد
اقتصاد
تمدن، سرمایه نمادینی در علم اقتصاد
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر محسن رنانی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

برنامه‌های دیگر