برنامه یکصد و شصت و نهم

ایده آلیسم آلمانی: کانت و نئوکانتی ها

دکتر حسن مهرنیا، عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۹ برگزار شده است، با بیان مقدماتی پیرامون واژه «ایده آلیسم»، آن را مختص به دانش فلسفه ندانسته و با بیان برخی از انواع ایده آلیسم مانند ذهنی، عینی، مطلق و… به استفاده از این واژه در سایر دانش‌ها و از جمله دین اشاره می‌نمایند. در ادامه ایشان با بیان برخی ویژگی‌های زمانه امانوئل کانت فیلسوف شهیر آلمانی و آرای وی از جمله ایده آلیسم استعلایی، مباحثی در رابطه با دیدگاه‌های نئوکانتی‌ها و نظرات موافقین و مخالفین مطرح می‌نمایند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
فلسفه
فلسفه
ایده آلیسم آلمانی: کانت و نئوکانتی ها
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر حسن مهرنیا

عضو هیات علمی پردیس فارابی

برنامه‌های دیگر