برنامه یکصد و پنجاه و هشتم

نقد کتاب: دین و خودفرمانروایی انسان

این برنامه در سال ۱۴۰۰ برگزار شده است. در ابتدای برنامه دکتر سلیمانی (نویسنده کتاب) با بیان علت تدوین این کتاب و ارتباط آن با رشته حقوق بشر، ساختار کلی کتاب را معرفی می‌نمایند. در ادامه دکتر شریعتمداری با اشاره به برخی اشکالات از جمله کم رنگ بودن ارتباط بحث حاضر با مباحث حقوق بشر و خطابی بودن برخی فرازهای کتاب به جای بیان استدلالی، نقدهایی پیرامون مفاهیم موجود در کتاب از جمله عقل بیان می‌دارند. دکتر میرموسوی نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های دین پژوهانه دکتر سلیمانی در چند دهه اخیر، جدید بودن بحث را از مهمترین امتیازات این اثر می‌دانند اما نقدهایی از جمله مشخص نبودن معیار عقل به عنوان مرجع خود فرمانروایی را به آن وارد می‌نمایند. در پایان برنامه نیز دکتر سلیمانی به نقدهای بیان شده پاسخ می‌دهند.
الهیات
الهیات
نقد کتاب: دین و خودفرمانروایی انسان
Loading
/

سخنران (ها)

سلیمانی

دکتر عبدالرّحیم سلیمانی، (نویسنده کتاب)

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

دکتر حمیدرضا شریعتمداری

عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

1

دکتر سید علی میرموسوی

عضو هیات علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر