برنامه یکصد و پنجاه و هفتم

شیبانی و نقش او در حقوق بین‌ الملل

این برنامه در سال ۱۴۰۰ برگزار شده است. دکتر محقق داماد در ابتدای بحث خود با بیان مقدمه‌ای پیرامون علت توجه مسلمانان به حقوق بین الملل و انعکاس قواعد رفتار با غیر مسلمانان در آثار اسلامی، با اشاره به وجه تسمیه واژه «السِیَر»، تاریخچه‌ای از زندگی «ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد شیبانی کوفی» بیان نموده و مباحثی از جمله جایگاه شیبانی در تمدن اسلامی و نیز تاثیرپذیری افرادی چون هوگو گروسیوس پدر حقوق بین الملل غرب از ایشان را به بحث می‌گذارند. دکتر رهایی نیز با بیان برخی ویژگی‌های دوران زندگی شیبانی، علل توجه حکام اسلامی به حقوق بین الملل و چرایی لزوم ورود فقها به بحث‌های ارتباط مسلمانان و غیر مسلمانان را به بحث می‌گذارند. همچنین ایشان به ویژگی‌های کتاب السیر شیبانی و حوزه‌های مختلفی را که پوشش می‌دهد اشاره می‌نمایند و شیبانی را از شخصیت‌های موثر در حقوق بین الملل معرفی می کنند.
حقوق
حقوق
شیبانی و نقش او در حقوق بین‌ الملل
/

سخنران (ها)

دکتر سید مصطفی محقق داماد

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم

رهایی

دکتر سعید رهایی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر