برنامه یکصد و پنجاه و سوم

وصیت به حرمان وارث

دکتر احمدزاده بزاز در این سخنرانی که در سال ۱۴۰۰ ایراد شده است، به بررسی و تحلیل ماده ۸۳۷ قانون مدنی پرداخته و با برشمردن برخی مفروضات مورد قبول در رابطه با مسئله وصیت، اقوال گوناگون در باب وصیت به حرمان وارث را بیان نموده و در پایان به سوالات حضار پیرامون موضوع مطروحه پاسخ می‌دهند.
حقوق
حقوق
وصیت به حرمان وارث
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر