سید عبدالمطلّب احمدزاده بزاز

دپارتمان حقوق (۱۳۷۵ - تاکنون)



دکتر سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز (متولد ۱۳۴۳، اهواز) استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق»(۱۳۷۴)، کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» (۱۳۷۹) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۲) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۰ با ورود به حوزه علمیه آغاز و از سال ۱۳۶۹ تاکنون، بیش از ۲۹ سال در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


مأخذ شناسی تاريخ و فلسفه فقه وحقوق، سال ۱۳۸۰، دفتر تبلیغات (بوستان کتاب).


‌مقالات


مقاله مالكيت موقت (زمانی)، نامه مفید، سال ۱۳۷۹، شماره ۲۴.

قانون اساسی و اصل آزادی تجارت، کتاب ماه (علوم اجتماعی)، شماره ۳۴ و ۳۵.

كاوشی سپيد بر پرده ای سياه، کتاب ماه (علوم اجتماعی)، سال ۱۳۸۲، شماره ۶۳ و۶۴.

مزايا وكاستي های كتابی در حقوق تجارت، کتاب ماه (علوم اجتماعی)، سال ۱۳۸۲، شماره ۷۵ و ۷۶.

بایسته های پژوهش در علم حقوق، کتاب ماه (علوم اجتماعی)، سال ۱۳۸۳، شماره۸۲.

الزام به تعويض يا تعمير كالا به عنوان ضمانت اجرای قرارداد، چاپ شده در کتاب حقوق تطبیقی، سمت و مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، چاپ پنجم، سال ۱۳۹۲.

جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی، معارف اسلامی و حقوق، سال ۱۳۸۹، شماره ۱ از سال پانزدهم.

از سال ۱۳۷۵ تا کنون در مقاطع و حوزه های زیر:

الف) کارشناسی:

حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها)
حقوق مدنی ۵ (حقوق خانواده)
حقوق مدنی۷ (تعدادی از عقود معین)
حقوق مدنی ۸ (شفعه، وصیت و ارث)
متون فقه ۲ (نکاح و طلاق)
متون فقه ۳ (وصیت و ارث)

ب) کارشناسی ارشد:

حقوق مدنی ۱
متون فقه
آیات الاحکام
مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی

مدیر دفتر خدمات دانشجویی دانشگاه مفید

مدیر دفتر برنامه ریزی و خدمات آموزشی دانشگاه مفید

معاون آموزشی دانشگاه مفید.

بین المللی



داخلی



مبانی حقوق (تاثیر اراده افراد در حقوق، تشخیص قلمرو سلطه انسان بر خود)
ارث و حقوق خانواده

بازارهای پولی و مالی از منظر فقه و حقوق
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه