برنامه دویست و دهم

سبک تفسیری شهید آیت الله دکتر بهشتی

آیت الله سروش محلاتی در این برنامه که در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است، ضمن اشاره به سابقه تفسیر در حوزه علمیه قم و مفسران شاخص، به بیان تفاوت‌های تفسیر شهید بهشتی با عنوان «در مکتب قرآن» با دیگر تفاسیر پرداخته و مهمترین وجه تمایز آن را با سایر تفاسیر نگاه و فهم اجتماعی شهید بهشتی عنوان می‌نمایند. ایشان در بیان ویژگی‌های سبک تفسیری شهید بهشتی، مخاطب شناسی، جهت گیری و اهداف آیات کلام الله را برشمرده و به شرح آن‌ها می‌پردازند. همچنین به صورت مصداقی مباحثی در باب خمس، وصیت به ثلث مال، جایگاه سنت در تفسیر، بلوغ دختران و… بیان می‌کنند.
الهیات
الهیات
سبک تفسیری شهید آیت الله دکتر بهشتی
Loading
/

سخنران (ها)

آیت الله محمد سروش محلاتی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

برنامه‌های دیگر