برنامه یکصد و پنجم

قرائت‌های متفاوت از زکات

در این برنامه سخنرانان ضمن بیان دیدگاه های خود پیرامون مصادیق و کارکردهای زکات در گذشته و دوران کنونی، به نقد دیدگاه یکدیگر می پردازند.
اقتصاد
اقتصاد
قرائت‌های متفاوت از زکات
Loading
/

سخنران (ها)

کیاءالحسینی

سید ضیاءالدین کیاءالحسینی

عضو هیات علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید

آقای محمد علی سادات حسینی

پژوهشگر اقتصاد اسلامی

برنامه‌های دیگر