نامه مفید بر اساس نامۀ شماره ۱۳۷۳/۲۹۱۰/۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی - پژوهشی است وبر اساس نامۀ شماره ۳/۱۱/۲۲۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ازاین‌پس نشریه علمی پژوهشی نامه اقتصادی مفید با حفظ سابقه با عنوان جدید «مطالعات و سیاست‌های اقتصادی» منتشر می‌شود.
دو فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، یک نشریه با داوری بسته و دوست ناشناس است که برای گسترش مفاهیم اقتصادی در ایران و انعکاس دیدگاه‌های موجود و همچنین برای دسترسی آسان، به‌صورت آزاد (رایگان) منتشر می‌شود و برای پذیرش و انتشار مقالات هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. تمام هزینه‌های وابسته به تدوین، تهیه و انتشار مقالات از سوی مرکز دانشگاه مفید تأمین می‌شود. نشریه به دو صورت چاپی و الکترونیکی و هر دو فصل یک‌بار به دست چاپ سپرده می‌شود و مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته و بررسی می‌شوند. کم‌ترین زمان داوری مقالات در مطالعات و سیاست‌های اقتصادی هشت هفته خواهد بود.