مجمع کتابخانه‌های تخصصی (حوزوی و دانشگاهی) استان قم


گسترش دانش بشری، محدودیت امکانات مالی و فیزیکی کتابخانه ‌ها و افزایش روزافزون بهای منابع اطلاعاتی، کتابخانه ‌ها را در فراهم کردن تمام منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران خود با مشکل رو به‌ رو ساخته است؛ به ‌گونه ‌ای که امروزه هیچ کتابخانه ‌ای نمی تواند به‌ تنهایی نیازهای اطلاعاتی همه کاربران خود را تأمین نماید و خودکفا بودن کتابخانه ‌ها، به مفهوم در اختیار داشتن همه مدارک و منابع، نه امکان پذیر و نه مقرون ‌به ‌صرفه است؛ بنابراین سیاست کتابخانه‌ ها از مالکیت بر منابع، به دسترسی به منابع تغییر کرده است. همکاری‌ های بین‌کتابخانه ‌ای یکی از مهم‌ ترین شیوه های تحقق این سیاست است که می تواند در سطح محلی، ملی، منطقه ‌ای یا بین ‌المللی صورت پذیرد.

از این ‌رو با طرح ایده و پیشنهاد کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید، کتابخانه ‌های استان قم در راستای تحقق این اهداف و نيز تبادل آرا و تجربيات، مجمع کتابخانه‌ های تخصصی (حوزوی و دانشگاهی) را با موضوعات زیر ایجاد نموده‌اند:

- زمينه‌ سازی برای استفاده كاربران، به ‌ویژه استادان و پژوهشگران، از خدمات كتابخانه ها؛

- زمينه سازی برای امانت بین ‌کتابخانه‌ای؛

- زمينه‌ سازی برای مبادله منابع اطلاعاتی؛

- استفاده از خدمات کتابشناختی (فهرست‌نویسی، رده‌بندی،‌ نمايه‌ سازی و چکیده‌نویسی)؛

- همکاری مشترک درزمینۀ مجموعه ‌سازی و فراهم‌ آوری منابع اطلاعاتی؛

- زمينه ‌سازی برای بهبود روش‌های مديريتی كتابخانه ‌ها و مراكز اطلاع ‌رسانی و ارتقای سطح دانش مديران و كتابداران.
برای دريافت معرفی‌نامۀ استفاده از خدمات کتابخانه‌های عضو مجمع (مكتا)، به واحد اطلاع‌رسانی كتابخانه مراجعه فرماييد.

سفارش خرید منابع

[contact-form-7 id="727" title="سفارش خرید منابع"]