معرفی

نظر به اهمیّت مباحث حقوق بشری در جهان معاصر و نسبت آن با آموزه‌های دینی و ضرورت پژوهش، آموزش و تبیین اندیشه و دیدگاه‌های اسلامی، به ويژه مکتب اهل بیت (علیهم ­السلام) در این حوزه، و نیز لزوم ساماندهی و تمرکز فعالیّت‌های دانشگاه مفید در این عرصه، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید در خرداد ماه سال 1382 تأسیس شده و در چهارچوب وظایف خود به فعالیت‌های مختلف و مثمر ثمری پرداخته است. در راستای اهداف و وظایف مشخص شده، مرکز مطالعات حقوق بشر به همت اساتید و افراد صاحب نام فراوانی از طرق مختلف اهداف خود را پیگیری و راه‌های دست یابی به آنها را به خوبی پیموده است. با توجه به ماهیّت بین رشته‌ای حقوق بشر و تاکید مرکز مطالعات حقوق بشر بر حفظ این ماهیّت، در فعالیّت‌های پیشین و فعلی مرکز سعی شده است تا متفکران و صاحب‌نظران تمام رشته‌ها و موضوعات مختلف درگیر مباحث حقوق بشر شوند.

وظایف


1- تولید دانش و توسعه ادبیات در حوزه حقوق بشر با تاکید بر پژوهش‌های میان رشته‌ای؛
2- تبیین و ترویج اندیشه‌های اسلامی در زمینه حقوق بشر؛
3- تبیین نسبت میان حقوق بشر و ادیان و تمدنها؛
4- تلاش علمي در راستای دستيابي به اصول مشترک حقوق بشر همچون صلح، عدالت، آزادی، امنیت و جامعه عاری از خشونت در میان ملل و دول.
5- راه اندازی و پيگيری امور مربوط به نشريه «حقوق بشر» و ارتقای استانداردهای شكلی و ماهوی آن؛
6- تأسيس كتابخانه و مركز اسناد تخصصی حقوق بشر با همكاری كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه؛
7- ايجاد زمينه های لازم برای گفتگوهای علمی حقوق بشری؛
8- انتشار كتب تخصصی و عمومی در حوزه حقوق بشر؛
9- فراهم نمودن زمینه برای شرکت دانشجويان در كارگاه ­های آموزشی داخلی و خارج از كشور؛
10- هدايت وحمايت تحقيقات دانشجويی بر اساس اولويت های پژوهشی مركز؛
11- فراهم نمودن زمینه برای شرکت اساتيد و پژوهشگران در كنفرانس­ های علمی، فرصت ­های مطالعاتی و كارگاه‌های آموزشی داخلی و خارج از كشور؛
12- انجام پروژه­ های تحقيقاتی متناسب با اهداف مركز؛
13- برگزاری همايش­ ها، سخنرانی­ ها و كارگاه­ های دوره­ ای با همكاری ديگر نهادها در سه سطح داخلی، منطقه ای و بين المللی؛
14- برگزاری دوره ­های آموزشی غيررسمی كوتاه مدت با اعطای گواهی نامه رسمی؛
15- كار­بردی كردن نتايج بدست آمده در پژوهش­ های مركز از طريق تطبيق اين نتايج با وضع موجود قوانين و روش‌های موجود در كشورها و پيشنهاد اصلاح به مراجع ذيربط؛
16- ايجاد ارتباط و همكاری علمی با مراكز تحقيقاتی و نهادهای مرتبط با حقوق بشر در داخل و خارج از كشور و انجام برخی فعالیت‌های یاد شده در بندهای بالا به صورت مشترک با آنها؛
17- ایجاد بانک های اطلاعاتی و اطلاع رسانی در خصوص مراکز آموزشی و پژوهشی و متخصصان مربوط به حوزه حقوق بشر؛
حقوق بشر

مدیر مرکز

دکتر سیدمسعود موسوی

استاديار دپارتمان فلسفه


معاون مرکز

علیرضا ملکی

025-32130286