حقوق بشر

دوفصلنامه حقوق بشر


اين دوفصلنامه با هدف گسترش پژوهش های اصولی در حوزه حقوق بشر، ارائه جديدترين مطالعات، دستاوردها و پژوهش های بين رشته ای انديشمندان داخلی و خارجی در اين زمينه، تقويت گفتمان حقوق بشر بين نظام های حقوقی با رويكرد حقوق بشری و ارائه جديدترين ديدگاه‌های انديشمندان مسلمان در حوزه حقوق بشر منتشر می گردد. دوفصلنامه حقوق بشر اولين و تنها نشريه تخصصی آكادميك در زمينه حقوق بشر با اعتبار شاخص بین المللی است كه در ايران منتشر می شود.
این نشریه اولین نشریه حقوقی دو زبانه فارسی - انگلیسی است که توانسته امتیاز نمایه در پایگاه بین المللی اسکوپوس را کسب نماید. کلیه فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به انجام می رسد.

هستی و شناخت

دوفصلنامه هستی و شناخت


این نشریه علمی - پژوهشی در حوزه فلسفه فعالیت دارد. موضوعات مختلف و ادوار گوناگون فلسفی در آن به بحث گذاشته می شود و بيشتر بر رويكرد تحليلی تأكيد دارد. همچنين مباحث تطبيقی در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب در اين مجله مورد توجه قرار می گيرد.
کلیه فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به انجام می رسد.

حقوق تطبیقی

دوفصلنامه حقوق تطبیقی


سياست اصلی اين دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعه، تحلیل و تطبیق مباحث و دستاوردهای حقوقی در سیستم‌های حقوقی اصیل، گسترش و ارتقای دانش حقوق، بررسی تحليلی نظام حقوقی اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دیگر نظام های حقوقی معاصر است.
کلیه فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به انجام می رسد.

نشریه اقتصادی

دوفصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی


اين دو فصلنامه علمی - پژوهشی با هدف گسترش مفاهیم اقتصادی در ایران، انعکاس دیدگاه های موجود و ارائه نظريات نوين اقتصاددانان خصوصاً در بُعد اقتصاد اسلامی منتشر می شود.
کلیه فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به انجام می رسد.

پرتو وحی

دوفصلنامه پرتو وحی


دوفصلنامه پرتو وحی با هدف تقويت مطالعات و پژوهش های مرتبط با علوم وحيانی و نيز انتشار آخرين دستاوردهای علمی محققان اين حوزه منتشر می گردد.
کلیه فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به انجام می رسد.

سیاست نامه مفید

دوفصلنامه سیاست نامه مفید


اين دوفصلنامه در پی آن است كه اولاً دانش سياسی را به مثابه یک تجربه مشترک بشریِ متعلق به همه افراد و گروه ها تبيين نمايد و ثانيا در پی نهادينه سازی اين باور است كه بهره گیری عملی از تجربه های بشری در جامعه اسلامی، نيازمند بازنگری آن تجربه با تکیه بر سنّت دینی و تجربه تاریخی مسلمانان و ایرانیان است.
کلیه فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید به انجام می رسد.

نامه مفید

فصلنامه نامه مفید


فصلنامه نامه مفید، اولین نشریه دانشگاه مفید و اولین نشریه علمی - پژوهشی استان قم بود که از بهار ۱۳۷۴، هر سه ماه یک بار منتشر می‌شده است. این فصلنامه، از نشریات معتبر میان‌ رشته‌ای در حوزه علوم انسانی بوده است که در سال ۱۳۹۳، و پس از انتشار ۱۰۰ شماره، در سه نشریه مجزا با نام‌های حقوق تطبیقی، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، و هستی و شناخت، منتشر می‌شود.