برنامه دویست و ششم

عدالت و شریعت

دکتر رهایی در این سخنرانی که در سال ۱۴۰۲ و در ادامه سلسله جلسات «در مکتب قرآن با یاران مدرسه» ایراد نموده اند، ضمن بیان مقدماتی پیرامون عدالت و شقوق مختلف آن، چیستی و حوزه‌های مختلف شریعت را از منظر قرآن مجید و روایات معصومین (ع) به بحث می‌گذارند و در ادامه، رابطه عدالت و شریعت را خاصه در بعد فقهی و سیاسی، بر اساس دیدگاه‌های حضرت آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (ره) و شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی مطرح می‌نمایند.
الهیات
الهیات
عدالت و شریعت
Loading
/

سخنران (ها)

رهایی

دکتر سعید رهایی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر