«دوفصلنامه حقوق بشر» دانشگاه مفید موفق به عضویت در پایگاه استنادی بین المللی اسكوپوس شد.
1398-10-06
پیام تسلیت رئیس دانشگاه مفید به مناسبت شهادت مظلومانه سردار حاج قاسم سلیمانی
1398-10-13