پیام ریاست محترم دانشگاه مفید به مناسبت روز معلم و گرامیداشت مقام استاد
1400-02-13
پیام تسلیت دانشگاه مفید در پی حادثه تروریستی مدرسه دخترانه سیدالشهداء (ع) افغانستان
1400-02-22