دکتر علی مظهر قراملکی

دکتر علی مظهر قراملکی (متولد ۱۳۲۳، تبریز) استاد دپارتمان الاهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «فقه و مبانی حقوق اسلامی» (۱۳۵۵)، کارشناسی ارشد «فقه و مبانی حقوق اسلامی» (۱۳۶۵) و دكتری «فقه و مبانی حقوق اسلامی» (۱۳۸۰) را در دانشگاه تهران گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۴۵ با ورود به حوزه علمیه آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

دکتر محمد حسن موحدی ساوجی

دکتر محمدحسن موحّدی‌ساوجی (متولد ۱۳۵۰- قم) استادیار و رییس دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «علوم سیاسی» را از دانشگاه باقرالعلوم (۱۳۷۴) کارشناسی ارشد «حقوق بین الملل » را از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۴) و دكتری «علوم قرآن و حدیث» را از دانشگاه‌ قم (۱۳۹۵) اخذ نموده اند. همچنین، ایشان دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۴ با ورود به حوزه علمیه آغاز و سالها در دروس خارج فقه و اصول شرکت نموده و مفتخر به دریافت اجازه کتبی اجتهاد شده‌اند.

دکتر محمود شفیعی

دکتر محمود شفیعی (متولد ۱۳۴۸، زنجان) دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «علوم سیاسی» (۱۳۷۵) و کارشناسی ارشد «علوم سیاسی» را در دانشگاه باقرالعلوم (۱۳۷۸) و دكتری «علوم‌ سياسی» را در دانشگاه‌ امام صادق (ع) (۱۳۸۵) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۶۲ دروس حوزوی را آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

دکتر حامد شیوا پور

دکتر حامد شیواپور (متولد ۱۳۵۸، کاشان) استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «فلسفه» را در دانشگاه مفید (۱۳۸۰)، کارشناسی ارشد «فلسفه» (۱۳۸۳) و دكتری «فلسفه» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۹۰) و نیز دکتری «علوم قرآن و حدیث»(۱۳۹۰) را در دانشگاه تربیت مدرّس گذرانده‌اند. ایشان همچنین، دروس حوزوی را از سال ۱۳۷۶ با ورود به حوزه علمیه آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند. ازجمله افتخارات ایشان، کسب مدال طلای نهمین المپیاد ادبی کشور در سال ۱۳۷۶، انتخاب پایان‌نامه دکتری الاهیات به‌عنوان اثر شایسته تقدیر در نهمین دوره جشنواره فارابی در بخش فقه و اصول و قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۳ و نیز انتخاب کتاب «بررسی نظریه روح معنا در تفسیر قرآن» به‌عنوان اثر برگزیده در چهاردهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد در اردیبهشت ۱۳۹۶ است.

دکتر سید مهدی نریمانی زمان آبادی

دکتر سیدمهدی نریمانی‌زمان‌آبادی (متولد ۱۳۶۲، تهران) استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «فقه و اصول» را در حوزه علمیه خراسان (۱۳۹۰) و دكتری «فقه و مبانی حقوق اسلامی» را در دانشگاه‌ فردوسی مشهد (۱۳۹۳) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۷۶ با ورود به حوزه علمیه آغاز و تاکنون بیش از ده سال است که در دوره خارج فقه و اصول شرکت داشته‌اند. ازجمله افتخارات ایشان، کسب رتبه نخست پنجمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی- هنری امام رضا(ع) (۱۳۸۶) و انتخاب به‌عنوان نفر برتر همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی (۱۳۸۷) است.

دکتر سید ابوالفضل موسویان

دکتر سیدابوالفضل موسویان (متولد ۱۳۳۴، مشهد) استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «فقه و مبانی حقوق اسلامی» (۱۳۷۹) و دکتری «فقه و مبانی حقوق اسلامی» را در حوزه علمیه قم (۱۳۸۴) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از همان دروان نوجوانی آغاز و سال‌ها در دروس خارج فقه و اصول، اخلاق و فلسفه شرکت نموده‌اند. ازجمله افتخارات ایشان، انتخاب کتاب «دين و آزادی» به‌عنوان كتاب شايسته تقدير سال از سوی وزارت ارشاد در سال ۱۳۹۰ است.

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ ریاط

دکتر محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط (متولد ۱۳۴۱، آبادان) دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «اقتصاد نظری» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۲)، کارشناسی ارشد «توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی» را در دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۶) و دكتری «اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد اسلامی» را در دانشگاه‌ مفید (۱۳۹۱) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۵۹ با ورود به حوزۀ علمیّه آغاز کرده و سال‌ها در دورۀ خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند و چند سالی است دورۀ خارج فقه را در حوزۀ علمیّۀ قم تدریس می‌کنند. از جمله افتخارات ایشان، انتخاب کتاب «سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان» به عنوان اثر شایسته تقدیر اقتصاد اسلامی (دوره زمانی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۰)، در جشنواره اقتصاد اسلامی سال ۱۳۹۶ و انتخاب کتاب «سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان» به عنوان اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ و انتخاب به عنوان پژوهشگر ممتاز دانشگاه مفید در سال ۱۳۹۷ است.

دکتر حسین سلیمانی

دکتر حسین سلیمانی (متولد ۱۳۴۹، اردستان) استادیار دپارتمان حقوق است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۵)، کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» (۱۳۷۹) و دكتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه‌ شهید بهشتی (۱۳۹۳) گذرانده‌اند.

دکتر محمدمهدی مقدادی

دکتر محمدمهدی مقدادی (متولد ۱۳۵۱، قم) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» (۱۳۷۸) و کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» را در دانشگاه مفید (۱۳۸۰) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۹۰) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۵ با ورود به حوزه علمیه آغاز و بیش از ۸ سال در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند. ازجمله افتخارات ایشان، كسب رتبه برگزيده كتاب سال خانواده ج.ا.ايران و دريافت لوح افتخار در سال ۱۳۸۶، پژوهشگر برتر دانشگاه مفيد در سال ۱۳۹۱ و پژوهشگر برگزيده مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ است.