سید محسن سجادی

دپارتمان اقتصاد (۱۳۹۲ - تاکنون)دکتر سید محسن سجادی (متولد ۱۳۵۹، قائنات) عضو هیأت‌علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «اقتصاد نظری» (۱۳۸۶) ، کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۰) و دکتری «اقتصاد بین الملل» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۹) گذرانده‌اند. همچنین ایشان تحصیلات حوزوی را با ورود به حوزه علمیه آغاز و هم اکنون در دروس خارج فقه و اصول شرکت می کنند.

ارتباط

‌مقالات


نقش انفال در مالیات های اسلامی، ۱۳۸۸، دانشگاه مفید و سازمان مالیاتی

مزایای وجوه مالی اسلامی (خمس و زکات) برای تطبیق بر مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، ۱۳۸۹، دانشگاه مفید و سازمان مالیاتی

تنافی بین عبادیت و وجوب أخذ در مالیاتهای اسلامی، ۱۳۸۷، دانشگاه مفید و سازمان مالیاتی

آشنایی با اندیشه های اقتصادی خواجه نظام الملک بر اساس کتاب سیاست نامه، ۱۳۸۵، دانش پژوهان

بررسی صادرات زعفران چالش ها و راهکارها، ۱۳۸۴، دانش پژوهان

کار ویژه های عقد تورق در بانکداری بدون ربا،۱۳۹۰، اقتصاد اسلامی (علمی پژوهشی)، ش ۳۹

بررسی عقد تورق برای تامین مالی از منظر فقه امامیه، ۱۳۹۱، فقه اهل بیت (علمی ترویجی)

بررسی عقود بانکی برای تامین مالی عمره، ۱۳۹۱، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

بررسی شاخص های حکمرانی خوب در حکومت امیر المومنین و ایران، (مشترک با جهانمردی)، ۱۳۹۴، دانشگاه مفید (بین المللی)

بررسی فقهی – اقتصادی عقد تورق، ۱۳۹۳، دانشگاه مفید، دانش پژوهان

اوراق تورق، ابزار تامین مالی بخش خصوصی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، (مشترک با عبادی و غلامپور)، ۱۳۹۳، همایش اقتصاد مقاومتی. دانشگاه شهید بهشتی

بررسي اقتصادی حساسيت خانوارهای ايرانی به مخارج مذهبی اقتصاد اسلامی، (مشترک با خانم حمایتی)، ۱۳۹۶، اقتصاد اسلامی، ش ۶۹

بررسی رابطه متقابل حقوق مالكيت و فقر با استفاده از الگوی «VAR» با تأكيد بر ادبيات اقتصاد اسلامی دوره ۱۳۶۹-۱۳۹۳، مشترک با دکتر یوسفی و خانم خسروی، ۱۳۹۷، معرفت اقتصاد اسلامی

بررسی رابطه متقابل حقوق مالکيت و تخصيص منابع اقتصادی با تاکيد بر ادبيات اقتصاد اسلامی، مشترک با دکتر یوسفی و خانم خسروی، ۱۳۹۶، اقتصاد و بانکداری اسلامی

شکل گيری اوراق تورق، جايگزين اوراق قرضه برای سياست مالی، مشترک با غلامپور، ۱۳۹۶، مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، ش ۵

مقايسه درجه تصاعد و عدالت مالياتی خمس ارباح مکاسب با ماليات بر درآمد در ايران سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱، مشترک با دکتر کیا الحسینی و مژگان غلامی، ۱۳۹۵، پژوهشنامه مالیات

بررسی رابطه متقابل حقوق مالکيت و تخصيص منابع اقتصادی با تاکيد بر ادبيات اقتصاد اسلامی، ارائه ۱۳۹۶، همایش اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

بررسی مقایسه‌ای روش اصول لفظی و زبان‌شناسی در تفسیر آیات ربا، مشترك با دكتر محمد رضا يوسفی و دكتر مجيد رضايی، ۱۳۹۹، مطالعات و سياست های اقتصادی (علمی)

شناسائی عوامل موثر بر خوداتكائی مساجد استان قم، مشترك با دكتر رسول عباسی و آقای محمدصادق صياف زاده، ۱۳۹۹، اسلام و پژوهش های مديريتی (علمی)


‌طرح‌های پژوهشی


نیاز سنجی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۹، معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم

اقتصاد کلان ۱، كارشناسی، مفید / دانشگاه قم، ۳۲ ترم

آمار ۱ و۲، كارشناسی، مفید، ۴ ترم

مبانی اقتصاد اسلامی، كارشناسی، مفید، ۱ ترم

مالیه عمومی در اسلام، كارشناسی، مفید، ۴ ترم

کلیات علم اقتصاد، كارشناسی، مفید، ۳ ترم

مبانی علم اقتصاد، كارشناسی، مفید (گروه علوم سیاسی و حقوق)، ۷ ترم

اقتصاد کلان (مدیریت)، كارشناسی، موسسه طلوع مهر/ پرديس فارابی دانشگاه تهران، ۴ ترم

اقتصاد کلان ۲، كارشناسی، مفید/ دانشگاه قم، ۲۲ترم

تجارت بین الملل، كارشناسی، مفید/ قم، ۱۵ترم

پول و بانکداری، كارشناسی، مفید/ قم، ۳ ترم

مالیه بین الملل، كارشناسی، مفید/ قم/طلوع مهر، ۱۰ ترم

اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، طلوع مهر/ مفید، ۲ ترم

اقتصاد سنجی، کارشناسی ارشد مفید، ۶ ترم

اقتصاد مدیریت، کارشناسی ارشد، طلوع مهر، ۱ ترم

اقتصاد ایران، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ۱ ترم

تجارت بین الملل، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، ۳ ترم

اقتصاد کلان، کارشناسی ارشد، مفید/ قم، ۳ ترم

اقتصاد سنجی كاربردی، کارشناسی ارشد، مفيد، ۱ ترم

تجارت بين الملل پيشرفته، دكتری، مفيد، ۱ ترم

اقتصاد مالی اسلامی ۱، کارشناسی ارشد، مفيد، ۱ ترم

تحليل اقتصادی حقوق ۱، کارشناسی ارشد، طلوع مهر، ۱ ترم

ارزيابی طرح های اقتصادی، کارشناسی، مفيد، ۲ ترم

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۹۰، ادامه دارد.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، ۱۳۹۰، ادامه دارد.

دبیر کارگروه فقهی بورس اوراق بهادار، ۱۳۹۱، ادامه دارد.

دبیر حلقه اقتصادی و مالیات مرکز تحقیقات مجلس، از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲.

کارشناس و سرپرست مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید، از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲.

مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید، ۱۳۹۸، ادامه دارد.

بین المللی


همایش حکومت علوی، ارائه مقاله، دانشگاه مفید، ۱۳۹۴.

داخلی


همایش مالیات های اسلامی، نویسنده مقاله، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷-۸۸-۸۹.

همایش حج و اقتصاد، ارائه مقاله، سازمان حج و اوقاف، ۱۳۹۱

نشست اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، سمنان و اردبیل، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵

کارگاه آموزش Eviwe ، مدرس، مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید، ۱۳۹۴/ ۱۳۹۲ دو دوره
روش شناسی اقتصاد اسلامی
ارتباط ربا و انفاق

مفهوم ارزش و ارتباط آن با قیمت

ساختار مالکیت

عدالت اقتصادی

رشد و توسعه قرآنی