1402-10-16

«برنامه ۲۱۲» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد

دکتر رهایی این سخنرانی را در سال ۱۳۹۶ ایراد نموده اند. ایشان در ابتدا با تنقیح مفاهیم پایه‌ای بحث از جمله حق، عدالت، حقوق بشر، فقه، شریعت و… بحثی پیرامون حق داشتن و حق بودن مطرح می‌نمایند و در ادامه با اشاره به مبانی نظری نظام بین المللی حقوق بشر، به نقد خلط بین مبنای آزادی و مبنای کرامت می‌پردازند. ایشان در ادامه بحث خود، مواجهه فق‌ها با مسئله حقوق بشر را یکسان نمی‌دانند و با بیان سه نوع مواجهه مختلف، به شرح و نقد هر کدام از آن‌ها می‌پردازند. دکتر رهایی با بیان اینکه انسان موضوع حق نیست بلکه صاحب حق است، تاثیر این دیدگاه را در رفع چالش میان فقه و حقوق بشر بسیار زیاد عنوان می‌نمایند. همچنین به فراخور بحث سوالاتی از سوی حضار مطرح می‌گردد که دکتر رهایی پاسخ می‌دهند.
1402-10-16

ضرورت تدوین فقه حقوق بشر

دکتر رهایی این سخنرانی را در سال ۱۳۹۶ ایراد نموده اند. ایشان در ابتدا با تنقیح مفاهیم پایه‌ای بحث از جمله حق، عدالت، حقوق بشر، فقه، شریعت و… بحثی پیرامون حق داشتن و حق بودن مطرح می‌نمایند و در ادامه با اشاره به مبانی نظری نظام بین المللی حقوق بشر، به نقد خلط بین مبنای آزادی و مبنای کرامت می‌پردازند. ایشان در ادامه بحث خود، مواجهه فقها با مسئله حقوق بشر را یکسان نمی‌دانند و با بیان سه نوع مواجهه مختلف، به شرح و نقد هر کدام از آن‌ها می‌پردازند. دکتر رهایی با بیان اینکه انسان موضوع حق نیست بلکه صاحب حق است، تاثیر این دیدگاه را در رفع چالش میان فقه و حقوق بشر بسیار زیاد عنوان می‌نمایند. همچنین به فراخور بحث سوالاتی از سوی حضار مطرح می‌گردد که دکتر رهایی پاسخ می‌دهند.
1402-07-22

«برنامه ۲۰۲» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد

این برنامه در سال ۱۳۹۵ برگزار شده است. دکتر کیخا (ارائه کننده) در ابتدای برنامه ضمن اشاره به کلیّت بحث، انواع قاچاق کالا و نسبت آن با قاعده لاضرر را به بحث می‌گذارند و در ادامه با بیان شمول قاعده لاضرر به عنوان قاعده‌ای عقلانی و قرآنی، بیع کالای قاچاق را محکوم به‌عدم صحت عنوان می‌نمایند. در ادامه این برنامه، دکتر موسویان و دکتر محمدی (ناقدین) عدم دقت در ارجاعات را مهمترین اشکال شکلی و مواردی از جمله نپرداختن به وجوه مختلف قاعده لاضرر، احتمال سوء استفاده از قاعده لاضرر برای انحصار، نپرداختن به وجه بطلانی این قاعده و خلط بین مباحثی مانند مصلحت و نظم عمومی را به عنوان اشکالات محتوایی مطرح می‌نمایند. در بخش پایانی برنامه نیز با مشارکت حضار مطالبی در باب این بحث مطرح می‌گردد.
1402-07-22

بررسی فقهی بیع کالای قاچاق با استناد به قاعده لاضرر

این برنامه در سال ۱۳۹۵ برگزار شده است. دکتر کیخا (ارائه کننده) در ابتدای برنامه ضمن اشاره به کلیّت بحث، انواع قاچاق کالا و نسبت آن با قاعده لاضرر را به بحث می‌گذارند و در ادامه با بیان شمول قاعده لاضرر به عنوان قاعده‌ای عقلانی و قرآنی، بیع کالای قاچاق را محکوم به‌عدم صحت عنوان می‌نمایند. در ادامه این برنامه، دکتر موسویان و دکتر محمدی (ناقدین) عدم دقت در ارجاعات را مهمترین اشکال شکلی و مواردی از جمله نپرداختن به وجوه مختلف قاعده لاضرر، احتمال سوء استفاده از قاعده لاضرر برای انحصار، نپرداختن به وجه بطلانی این قاعده و خلط بین مباحثی مانند مصلحت و نظم عمومی را به عنوان اشکالات محتوایی مطرح می‌نمایند. در بخش پایانی برنامه نیز با مشارکت حضار مطالبی در باب این بحث مطرح می‌گردد.
1402-06-04

«برنامه ۱۹۶» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد

آیت الله ربانی بیرجندی در این برنامه که در سال ۱۴۰۲ و در پی اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید برگزار شده است، ضمن بیان مقدمه‌ای پیرامون مباحث مربوط به هتک حرمت و بیان برخی مصدایق تاریخی آن، با استناد به قرآن مجید، روایات اهلبیت عصمت (ع) و اقوال گوناگون فقهای عظام، ممنوعیت هتک حرمت مقدسات را برمبنای قاعده «حرمت ما لا یحل انتهاک» بیان نموده و به تشریح این قاعده مهم فقهی می‌پردازند. بخش پایانی این برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
1402-06-04

بررسی فقهی هتک حرمت مقدسات

آیت الله ربانی بیرجندی در این برنامه که در سال ۱۴۰۲ و در پی اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید برگزار شده است، ضمن بیان مقدمه‌ای پیرامون مباحث مربوط به هتک حرمت و بیان برخی مصدایق تاریخی آن، با استناد به قرآن مجید، روایات اهلبیت عصمت (ع) و اقوال گوناگون فقهای عظام، ممنوعیت هتک حرمت مقدسات را برمبنای قاعده «حرمت ما لا یحل انتهاک» بیان نموده و به تشریح این قاعده مهم فقهی می‌پردازند. بخش پایانی این برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
1402-05-01

گزارش اجمالی نشست علمی: «بررسی فقهی هتک حرمت مقدسات»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، در پی هتک حرمت به قرآن مجید در کشور سوئد، مرکز مطالعات قرآن دانشگاه مفید با همکاری انجمن قرآن‌پژوهی حوزه علمیه قم، نشستی علمی با عنوان: «بررسی فقهی هتک حرمت مقدسات» را در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ و با سخنرانی آیت الله محمدحسن ربانی بیرجندی از اساتید خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان، برگزار نمود.
1402-03-17

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می‌کند

به اطلاع می‌رساند، اولین نشست علمی طرح نظام جامع حقوقی اسلام با عنوان: «مفاهیم فقه و شریعت، ادوار فقه و مهمترین مکاتب فقهی» به همت مرکز مطالعات تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می گردد.
1402-02-23

«برنامه ۱۸۶» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد

این برنامه در سال ۱۳۹۴ برگزار شده است. در این برنامه ابتدا دکتر فنایی (نویسنده کتاب) شمایی کلی از موضوع و محتوای کتاب ارائه می‌دهند و رابطه امر و نهی خدای ادیان ابراهیمی با اخلاق را سوال اصلی کتاب عنوان می‌نمایند. همچنین ایشان توضیحاتی پیرامون رابطه اخلاق و دین و وابستگی و استقلال و نیز تقدم و تأخر آنان به بحث می‌گذارند. دکتر رهایی نیز در نقد این کتاب، ارائه بحث در فضای غیر تعبدی، تأکید بر اخلاقگرایی در استنباط فقیهانه و تمرکز بر تقریب اخلاق سکولار و اخلاقی دینی را از جمله مزایای کتاب و مواردی مانندعدم اثبات برخی ادعاها، تردد بین اخلاق فردی و اجتماعی، مشخص نبودن مقصود و ملاک در برخی فرازها و ابهام مفهومی برخی عبارات را از نکات قابل نقد در این کتاب عنوان می‌نمایند.