1401-09-26

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می کند

به اطلاع می‌رساند، نشست علمی «حقوق بین الملل از دیدگاه قاضی نعمان مغربی در کتاب دعائم الاسلام» به همت مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می‌گردد.
1401-02-25

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می کند

به اطلاع می‌رساند، نشست علمی «دیدگاه‌های علامه حلی و حقوق ملل» روزچهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه مفید برگزار می‌گردد.
1401-02-20

حقوق پزشکی از منظر حقوق تطبیقی

دکتر عباسی در این سخنرانی به معرفی رشته حقوق پزشکی و ربط و نسبت آن با حقوق تطبیقی پرداخته و بر تاسیس زیر شاخه های این رشته تاکید کرده و مباحث پیرامون این دانش را بیان می نمایند.
1400-09-29

حضور مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید در همایش بین المللی روسیه با عنوان «شرایط اضطراری: چالش‌های مقررات قانونی در جهان مدرن»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی این دانشگاه در راستای ارتباطات بین المللی خود، در همایش «شرایط اضطراری: چالش‌های مقررات قانونی در […]
1400-04-14

شرکت دانشجویان دپارتمان حقوق دانشگاه مفید در کارگاه آموزشی بین المللی: «انسان در قانون: عملکرد و دکترین مدرن» با میزبانی کشور روسیه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، شانزدهمین کارگاه آموزشی بین المللی برای پژوهشگران حقوقی جوان، با عنوان «انسان در قانون: عملکرد و دکترین مدرن» به همت […]