مراسم گرامیداشت مقام استاد در دانشگاه مفید برگزار شد
1400-03-12
ثبت نام آزمون اختصاصی دانشگاه مفید (ویژه طلاب) تمدید شد
1400-03-19