مراسم گرامیداشت شهدای حوادث تروریستی افغانستان در دانشگاه مفید برگزار شد
1400-03-11
پیام تسلیت رئیس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید در پی درگذشت استاد ایرج گلدوزیان
1400-03-18