همایش رونمایی و بازخوانی تفسیر «در مکتب قرآن» برگزار شد
1401-04-15
– ثبت نام ویژه طلاب در مقطع ارشد (علوم سیاسی و اندیشه سیاسی در اسلام)
1401-04-19