– پذيرش دانشجوی ممتاز دكتری ۱۴۰۱-۱۴۰۰
1400-02-28
نشست مجازی پیرامون کتاب:《حقوق اسلام و حقوق بین الملل؛ حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات》به زبان انگلیسی برگزار می شود
1400-02-29