اعلام نتایج آزمون اختصاصی سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ دانشگاه مفید
1400-06-15
اطلاعیه نحوه ثبت نام طلاب پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصی سال ۱۴۰۰
1400-06-30