کرسی ترویجی: «اجرت‌المثل زوجه در قانون مدنی؛ چالش‌های نظری و مشكلات اجرايی» برگزار می گردد.
1398-06-08
پیام ریاست محترم دانشگاه مفید به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
1398-06-30