گزارش اجمالی نشست تخصصی: «رویت پذیری هلال ماه شوال ۱۴۴۲»
1400-02-25
گفتگو با معاون آموزشی دانشگاه مفید پیرامون شرایط و تسهیلات تحصیل طلاب
1400-02-28