انجمن علمی دانشجویی حقوق و مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می‌کنند
1402-12-20
فرارسیدن ایام ضربت خوردن و شهادت مظلومانه امیرالمومنین (ع) را تسلیت عرض می نماییم
1403-01-10