«برنامه ۱۸۰» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-12-06
اطلاعیه برگزاری آزمون اختصاصی دانشگاه مفید (ویژه طلاب حوزه‌های علمیه) ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
1401-12-20