آغاز کلاس‌های دانشجویان کارشناسی (جدیدالورود) از شنبه ۹ مهرماه
1401-07-06
«برنامه ۱۶۵» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1401-07-16