محمدصادق کاملان

دپارتمان فلسفه (1375 - تاکنون)دکتر محمدصادق کاملان (متولد ۱۳3۱، مشهد) استادیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «الاهیات و معارف اسلامی» را در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم (1371) و دكتری «فلسفه و کلام اسلامی» را در دانشگاه تهران (1385) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال 1347 با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و اکنون از استادان دوره خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم هستند.

ارتباط

کتاب‌ها‌مقالات
‌طرح‌های پژوهشیبین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها