محمدصادق کاملان

دپارتمان فلسفه (۱۳۷۵ - تاکنون)دکتر محمدصادق کاملان (متولد ۱۳۳۱، مشهد) استادیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «الاهیات و معارف اسلامی» را در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم (۱۳۷۱) و دكتری «فلسفه و کلام اسلامی» را در دانشگاه تهران (۱۳۸۵) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۴۷ با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و اکنون از استادان دوره خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم هستند.

ارتباط

کتاب‌ها‌مقالات
‌طرح‌های پژوهشیبین المللیداخلیروز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه