امیر دیوانی

دپارتمان فلسفه (1380 - تاکنون)دکتر امیر دیوانی (متولد ۱۳۴2، تهران) دانشیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «فلسفه و کلام» (1374) و دكتری «فلسفه تطبیقی» را در دانشگاه‌ قم (1381) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را با ورود به حوزه علمیه آغاز و بعد از گذراندن سطوح اولیه، سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت داشته‌اند.

ارتباط

کتاب‌ها


کتاب معارف اسلامی (بخش معاد)، نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها، 1379.

بخش زندگی پس از مرگ (درکتاب جستارهایی در کلام جدید)، انتشارات سمت، 1381.

فلسفه نفس، (ترجمه) سروش - طه، 1381.

شبکه باور، (ترجمه) سروش - طه،1381.

ذهن، مغز و علم، (ترجمه) دفتر تبلیغات اسلامی، 1382.

درآمدی به منطق، (ترجمه) انتشارات دانشگاه مفید، 1382.

قوانين طبيعت، انتشارات دانشگاه قم، 1382.

زبان اخلاق، (ترجمه)، طه، 1383.

درآمدی به منطق، انتشارات دانشگاه مفيد، 1383.

رفعت حكمت، (مجموعه نويسندگان)، «حركت جوهری»، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 1388.

حكمت عملی شيخ‌الرئيس (مجموعه نويسندگان)، «ضرورت نبوت در حكمت و عقل عملی»، بنياد علمی و فرهنگی بوعلی سينا،1391.

اخلاق پژوهش – مبانی و مسائل، (مجموعه نويسندگان) «اخلاق پژوهش علمی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.

اخلاق پژوهش – مبانی و مسائل (مجموعه نويسندگان) «ابعاد اخلاقی پژوهش علمی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.

چيستی قانون طبيعت (ترجمه با مقدمه)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.

‌مقالات


زبان اخلاق از ديدگاه توسعه‌گرايی، فصلنامه‌ نقد ونظر، شماره14، بهار1377.

هویت شخصی و نظریه های جاودانگی، نشریه فلسفی دانشگاه قم، 1379.

قوانین بی مصداق، نامه مفید، شماره 26، 1380.

معرفت شناسی علوم طبیعی (ترجمه)، نشریه فلسفی دانشگاه قم، 1380.

ابعاد اخلاقی پژوهش علمی (ترجمه)، نشریه نامه مفید، 1380.

بخش ایمان (در دانشنامۀ امام علی «علیه السلام»)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.

خلود نفس بدون بدن، نقد و نظر، 1386.

اخلاق، راه خرد به سوی خدا، ميثاق امين، 1388.

خلق عقلی و سعادت جاويد؛ ديدگاه ابن سينا درباره نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی، نقد و نظر، 1389.

معنا و هدف زندگی از ديدگاه صدرالدين شيرازی، مشترک با عليرضا دهقان‌پور، پژوهش‌های اخلاقی، 1390.

آيين فتوّت، ميثاق امين، 1390.

ملاصدرا و عبدالجبار معتزلی در كابرد اخلاقی عقل، مشترک با رحيم دهقان سيمكانی، آينه معرفت،1391.

عمل اخلاقی در تفكر ملاعبدالرزاق لاهيجی، پژوهش‌های اخلاقی، 1391.

آخرت به مثابه جهان اخلاق، اخلاق وحيانی، 1391.

هماهنگی عقل و دين در نهادهای كرداری، پژوهش‌های اخلاقی، 1392.

زبان عقل، روش‌شناسی علوم انسانی، 1392.

جامعيت كتاب هدايت، فصلنامه‌ ميثاق‌ امين، شماره20، بهار1394.


طرح های پژوهشی- دروس منطق جدید، منطق جدید، فلسفه اسلامی، عرفان نظری، فلسفه اخلاق در تفکر غربی، در مقطع كارشناسی؛
- دروس حکمت متعالیه ملاصدرا، منطق، فلسفه غرب، منطق قدیم، جامعیت و جاودانگی قرآن و قلمرو موضوعات آن، منطق جدید، فلسفه مشاء، فلسفه غرب، منطق، حکمت اشراق، چیستی دین، علم و دین، فنا ناپذیری نفس و رستاخیز، دین و اخلاق در مقطع كارشناسی ارشد؛
- انسان‌شناسی تطبیقی، اخلاق در فلسفه اسلامی، فضا - زمان، فلسفه اخلاق (کانت)، فلسفه نفس در مقطع دکتری.

بین المللیداخلیروز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها